Helyreigazítás a Genetic Immunity ügyében

2011.02.01. 23:32

Az [origo] január 22-en cikket közölt a Magyar Nemzetre hivatkozva egy állítólagos 1 milliárd forintos poratka kutatásról. A cikkben érintett cég az alábbi helyreigazítás közzétételére kérte lapunkat:

"A cikk azt sugallja, hogy ismét közpénzt, mégpedig egymilliárd forintot költöttek értelmetlen vagy nem megengedett célra, ez esetben poratka kutatásra. Ezzel ellentétben a Genetic Immunity ("GI") nem kapott egy fillért se, mert a nyertes pályázat az állami szervek sorozatos jogszabálysértései miatt nem valósult meg. A pályázat tárgya poratka-allergia elleni gyógyszer lett volna.

Az ETT TUKEB hatásköre jogszabály alapján kizárt a GI pályázata esetében, mivel a pályázat tárgya gyógyszer (vizsgálati készítmény). Az ETT TUKEB saját bevallása szerint egyáltalán nem jogszabály alapján járt el, hanem az Nemzeti Kutatási es Technológia Hivatal (NKTH) felkérésére, egy az NKTH es az ETT ESKI között torvénytelen módon létrejött megbízási szerződés alapján, a pályázok tudta nélkül, megszegve a legalapvetőbb titoktartási szabályokat - és ezért az NKTH-tól közpénzt kapott. A GI esetében hatáskör nélküli ETT TUKEB magánvéleményét az NKTH a vonatkozó engedélyezési jogszabályok teljes megsértésével előzetes szakhatósági engedélyként értelmezte, es ezért nem kötötte meg a támogatási szerződést. Ezzel mind az NKTH, mind az ETT TUKEB több jogszabályt sertett. Tehát nem az baj, hogy az ETT TUKEB véleményét figyelmen kívül hagytak, hanem az, ahogy egyáltalán bevontak a pályázati folyamatba.

Ezt az összefüggő jogszabálysértést Varga István nemzeti fejlesztési es gazdasági miniszter 2010. május 20-i döntésében elismerte - Dr. Falus Andras akadémikus úr azonban meg mindig nem.

Dr. Vass Ilona megbízott NKTH elnökként nem érvelhetett a pályázat előrébb hozása mellett, mert ezt a tisztséget csak 2008. szeptember 8-ig töltötte be. A támogatási döntést 2008. november 10-en, Dr. Csopaki Gyula elnöksége alatt hoztak meg.

Ami a pályázat pontozását illeti: a döntéshozatal elemeit két külső szakértő pontszámai, egy bíráló bizottság, egy Irányító Testület, az NKTH elnöke es a kutatásfejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter alkottak. A támogatási döntést az NKTH elnöke, illetve a miniszter hozta meg. Az elnök/miniszter olyan szeles, diszkrecionális mérlegelési jogkörrel rendelkezett, hogy döntését a pontszámot illetően a pályázók sem vitathattak, sőt a bizottságok pontszámaitól az elnök barmikor eltérhetett. Erre tekintettel a pontszámok nem, csak a támogatási döntés számíthat, mivel a pályázó szamara a bírálati folyamat nagy része teljesen ellenőrizhetetlen es átláthatatlan, annak dokumentációja utólag is manipulálható.

Arra, hogy a bíráló bizottság megsértette az NKTH belső eljárásrendjét, csak több mint egy évvel a támogatási döntés után "derült fény". Ugyanis, amikor 2009 decemberében a Genetic Immunity Kft jogi útra terelte az ügyet, meg csak arról volt szó, hogy az ETT TUKEB "nem támogatta" a pályázatot, Varga István, előző miniszter azonban az állítólagos belső normasertésre hivatkozással semmisítette meg a támogatási döntést. Tekintettel arra, hogy a támogatási döntés polgári jogi szerződéskötési kötelezettséget jelentett az NKTH szamara, és arra, hogy a belső nem nyilvános eljárásrend nem jogszabály, valamint az Innovációs Alapra és az államháztartásra vonatkozó jogszabályokat sem sértették meg, ez a megsemmisítő döntés a GI álláspontja szerint törvénysértő.

Ennek megállapítása es a támogatási szerződés létrehozása érdekében a GI polgári pert indított az NKTH, az NGM es az NFM ellen. Amennyiben a kérdésben megegyezés születik, a kereset visszavonásra kerül.

Matolcsy miniszter úr a minisztérium es az NKTH érdekében fenntartotta a támogatási döntés megsemmisítését, mert ellenkező esetben a késedelmi kamatok es egyéb járulékok kifizetése hűtlen kezelés bűncselekményét valósította volna meg. Először új bírálatot rendelt el, majd ezt visszavonta es új pályázat keretében való elbírálásról határozott. Mindkét döntés jogsértő és végrehajthatatlan, amivel az NKTH nem tudott mit kezdeni. Matolcsy György hivatalba lépese óta a kizárólag az állami szerveknek felróható mulasztások rendezése érdekében nem történt semmi.

Közigazgatási per nincs folyamatban, büntetőeljárások viszont igen, hűtlen kezelés, hivatali visszaélés es befolyással üzérkedés tárgyában. Az eljárásokban nem a Genetic Immunity vezetői ellen nyomoznak, hanem az ügyben eljáró állami szervek magatartását értékelik. Az eddigieken túl ennek oka az is, hogy a GI egy korábbi pályázatával kapcsolatban az NKTH mulasztásai miatt az államot 4,4 millió Ft kar érte - ennyi késedelmi kamatot és ügyvédi költséget kellett kifizetni a GI számára.

Az, hogy az ETT Klinikai Farmakológiai Etikai Bizottsága miatt nem kötötték meg a támogatási szerződést, valótlan állias, mivel az ETT KFEB egyáltalán nem vett reszt a folyamatban. Ezt a tárgyi tévedést csak és kizárólag Dr. Matolcsy György miniszter 2010. december 30. napján kelt, NGM/98/31/2010. sz. alatt iktatott levele tartalmazza, melyet vagy ő maga továbbított Budai Gyula kormánybiztos felé, vagy arra illetéktelen személyek birtokába jutott.

Dr. Falus Andrásnak a hatáskör nélküli ETT TUKEB tagjaként hivatalos álláspontja nem, legfeljebb magánvéleménye lehet, amely egybekent is tudományosan megalapozatlan és téves. Dr. Falus Andras az előzményprojekt eredményeit hiányolja. A minisztérium és Dr. Falus Andras szerint az előzményprojekt a HIV-ellenes, bőrön át immunválaszt kiváltó tapasz, a DermaVir. A DermaVir által használt platformtechnológia biztonságossága es immunválaszt kiváltó kepéssége már a döntés idején, 2008 végén is nyilvánosan elérhető volt az interneten mindenki számára. 2010 júliusában a bécsi Nemzetközi AIDS Konferencián bemutatott fázis II. klinikai eredmények alapján a GI HIV-ellenes tapasza 70%-kal csökkentette a vírusszámot a kezelt betegekben.

A poratka-pályázat közvetlen előzményprojektje pedig az NKHT által korábban támogatott Nanomedicina Klaszter keretében, a Szegedi Tudományegyetemmel együttműködve sikeresen befejezett projekt. Ebben - a Szegedi Egyetem szakemberei által elvégzett - egérkísérletek alapján rendkívül ígéretes eredmények születtek, amelyek a GI poratka-pályázatának szakmai alapját és részét is képezték.

Ennek ellenére Falus András attól sem riadt vissza, hogy egy másik akadémiai tag nevében elküldött álszakvéleményével riassza el a GI egyes potenciális befektetőit. Ezért a GI etikai vétség megállapítását kezdeményezte a Magyar Tudományos Akadémia Tudományetikai Bizottságánál, amely kiterjed az akadémikus úr téves, ám széles körben terjesztett szakmai magánvéleményére is.

Kérdés, hogy vajon mit, kinek a "felkérésére" és miért éppen most vizsgál a kormánybiztos, ha közpénzt a GI-nak nem is fizettek ki, és az ügyről több minisztériumnak hónapok óta tudomása van? Ráadásul a pályázatnak nincs új elbírálása, aminek Budai Gyula a felfüggesztését kérhette, legfeljebb egyeztetés van az érintettek között.

A céggel szemben jogszabályt szegőknek nyilván érdekükben áll, hogy a GI-t olyan színben tüntessék fel, mint amely alaptalanul követeli a támogatási összeget. Ez ellen a Genetic Immunity továbbra is csak tudományos eredményekkel és a jog eszközeivel kíván küzdeni, a sajtó részéről pedig elvárja a korrekt tájékoztatást."

A pontatlanságokért olvasóink és az érintettek elnézését kérjük.