Beindult a kurd olajexport Irakban

2009.06.01. 22:23

K�t olajmez�r�l is olajat export�l h�tf�t�l az iraki kurd auton�m ter�let. Az olajmez�k felt�r�s�ban k�lf�ldi c�gek seg�tettek. A helyiek arra sz�m�tanak, hogy az olajtermel�s napi 450 ezer hord�ra b�v�l k�t �ven bel�l.

H�tf�t�l hivatalosan is k�olajat export�l k�t olajmez�r�l Irak legnagyobb, kurd auton�m ter�lete. A k�t olajmez�, ahonnan elindult az olajexport, a Tawke �s a Taq Taq. Az el�bbi felt�r�s�ban a norv�g DNO International, az ut�bbi felt�r�s�ban a toront�i �rt�kt�zsd�n jegyzett Addax Petroleum vett r�szt. Mindk�t v�llalat partnere a t�r�k Genel Enerji.

Bagdadban kor�bban jelezt�k: minden olajmeg�llapod�shoz sz�ks�g van a k�zponti korm�ny j�v�hagy�s�ra, �s a kurd region�lis korm�nnyal l�trej�tt szerz�d�seket illeg�lisnak tartj�k. Iraknak azonban nagy sz�ks�ge van a bev�telekre, emiatt a k�zponti korm�ny r�b�lintott az exportra. A kurd korm�nyzat �s a k�zponti korm�ny k�z�tt azonban tov�bbra sincs egyet�rt�s a tervezett olajt�rv�nyr�l, amely szab�lyozn� az olajipari meg�llapod�sok l�trej�tt�t, �s az olajbev�telek eloszt�s�t.

A Taq Taq olajmez� napi termel�se jelenleg napi 40 ezer hord�, a Tawke mez�� napi 60 ezer hord�. A Genel Enerji azzal sz�mol, hogy a Taq Taq napi termel�se 70 ezer hord�ra b�v�l h�rom h�napon bel�l, 18 h�napon bel�l pedig el�ri a napi 180 ezer hord�t. A norv�g DNO azt k�z�lte, hogy olajmez�j�nek napi kapacit�sa 100 ezer hord� k�r�li, ennek el�r�s�hez azonban m�g tov�bbi berendez�seket kell munk�ba �ll�tani. Az auton�m ter�let hat�s�gai azzal sz�molnak, hogy a t�rs�g olajtermel�se napi 450 ezer hord�ra b�v�l 2011-re �s napi 1,0 milli� hord�ra 2012 v�g�re.

A Taq Taq olajmez�r�l a kib�ny�szott k�olajat olajsz�ll�t� teheraut�kba rakodj�k, majd a kirkuki olajvez�t�kig sz�ll�tj�k. A vezet�k v�ge a t�r�korsz�gi Cayhanban van. A Tawke olajmez�r�l vezet�ken jut a nyersolaj ugyanoda.

A magyar Mol-nak k�l�nb�z� �rdekelts�gei vannak Kurdiszt�nban. Legut�bbi, m�jus k�zepi bejelent�s szerint a magyar olajt�rsas�g, az osztr�k OMV �s k�t egyes�lt arab em�rs�gekbeli c�g konzorciumot alak�tott f�ldg�z kitermel�s�re a t�rs�gben. Tervek szerint az ott kitermelt g�zzal t�lten�k meg a tervezett Nabucco g�zvezet�ket.

KAPCSOLÓDÓ CIKK