�talak�tott�k az MKB Bank vezet�s�t

2008.06.20. 16:03

Az MKB Bank Zrt. k�zgy�l�se �jabb 3 �vre az igazgat�s�g eln�k�v� v�lasztotta Erdei Tam�st, a p�nzint�zet vez�rigazgat�j�t. A k�zgy�l�s egy�ttal �talak�totta a fel�gyel�bizotts�g feladat�t �s hat�sk�r�t.

A p�nzint�zet cs�t�rt�k�n tartott rendk�v�li k�zgy�l�se a t�rsas�gi t�rv�ny �ltal k�n�lt alternat�v lehet�s�ggel �lve �gyd�nt� fel�gyel�bizotts�gg� alak�totta �t a p�nzint�zet fel�gyel�bizotts�g�t.

A j�v�ben e test�let tagjai nem csak ellen�rz�si feladatokat l�tnak el, hanem az igazgat�s�g tagjaival egy�tt d�ntenek a kock�zati strat�gi�r�l, valamint a kiemelked�en nagy �sszeg� k�telezetts�gv�llal�sokr�l is.

Az igazgat�s�g �s a fel�gyel�bizotts�g k�z�tti �j hat�sk�ri megoszt�s �s egy�ttm�k�d�s l�trehoz�sa azt c�lozza, hogy a k�z�p-kelet-eur�pai p�nz�gyi �letben jelent�s szerepet bet�lt� csoport vezet�inek felel�ss�ge �s a szinergi�k kiakn�z�s�t biztos�t� szervezeti rend hat�konyan �sszhangba ker�lj�n.

A fel�gyel�bizotts�g cs�t�rt�ki �l�sen Erdei Tam�st megb�zt�k a fel�gyel�bizotts�g K�z�p-Kelet-Eur�pai Csoportir�ny�t�si Bizotts�g�nak eln�ki teend�nek ell�t�s�val is. E bizotts�g m�sik k�t tagja: dr. Michael Kemmer, a BayernLB Igazgat�s�g�nak eln�ke �s dr. Ralph Schmidt, a BayernLB igazgat�s�g�nak tagja.

Az �jj�alakult igazgat�s�g a bank eln�k-vez�rigazgat�j�nak vezet�se alatt a vez�rigazgat�-helyettesekb�l �ll. �gy az �j igazgat�s�g �sszet�tele: Erdei Tam�s (eln�k), dr. Balogh Imre, Bolla Csilla, dr. Kraudi Adrienne, dr. Patyi S�ndor, dr. Sim�k P�l �s Neil Watson.

A k�zgy�l�s a fel�gyel�bizotts�g tagj�nak megv�lasztotta dr. Ralph Schmidtet, a BayernLB Igazgat�s�g�nak tagj�t, Andreas D�rh�fert, a BayernLB le�nyv�llalat�nak, a Hypo-Alpe-Adria Bank kock�zati vezet�j�t, valamint a munkav�llal�k k�pvisel�jek�nt Dud�sn� L�rincz Iboly�t, az MKB Bank f�oszt�lyvezet�-helyettes�t.

�gy a fel�gyel�bizotts�g �sszet�tele: dr. Michael Kemmer (eln�k), Asb�thn� T�th �va, Paul Bodensteiner, Andreas D�rh�fer, Dud�sn� L�rincz Ibolya, dr. Kotuly�k �va, dr. Siegfried Naser, dr. Ralph Schmidt �s Alois Steinbichler.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK