Er�s�dve nyitott a t�zsde

2008.06.20. 9:13

A Budapesti �rt�kt�zsde r�szv�nyindexe, a BUX 114,73 pontos emelked�ssel 21 271,83 ponton nyitott p�nteken, ami a cs�t�rt�ki z�r� �rt�k�hez k�pest 0,54 sz�zal�kkal er�s�d�s.

Enyhe pozit�v korrekci� v�rhat� a Budapesti �rt�kt�zsd�n p�nteken.

Bal�sy Zsolt, a Concord �rt�kpap�r elemz�je szerint nem �rkezik fontosabb, a piacot befoly�sol� makrogazdas�gi adat p�nteken, �gy a befektet�k a pozit�v korrekci�ban b�zhatnak.

A Mol pap�rok �rfolyam�t emelheti az a p�nteki bejelent�s, miszerint a c�g kiv�l� min�s�g� olajat tal�lt Kazahszt�nban.

A Phylaxia Pharma Nyrt. t�rzsr�szv�nyeinek t�zsdei keresked�s�t a p�nteki t�zsdenapra felf�ggesztik, ugyanis a t�rsas�g d�lut�n r�szv�nyesi tal�lkoz�t tart, amelynek sor�n el�rel�that�lag a holding �zletfejleszt�si strat�gi�j�r�l jelent�s inform�ci�k hangozhatnak el.

Nyeres�ggel nyitott Nyugat-eur�pa

P�ntek reggel a nyugat-eur�pai r�szv�nypiacok, az el�rejelz�seknek megfelel�en, t�bbnyire enyhe emelked�n haladtak, f�leg a bank- �s az olajt�rsas�gi r�szv�nyekn�l kiigaz�tva a cs�t�rt�ki vesztes�geket. A k�olaj e heti �rvesztes�ge nyom�n 2-5 sz�zal�k k�z�tt dr�gulnak a l�git�rsas�gi r�szv�nyek.

A legmegb�zhat�bb eur�pai r�szv�nyek FTSEurofirst 300-as mutat�ja eleinte 0,4 sz�zal�kot nyert, az els� �ra v�ge fel� 0,2 sz�zal�kos nyeres�ggel 1246,72 pontn�l tartott, 17,25 sz�zal�kkal elmaradva az �v v�gi �rt�k�t�l.

P�nteken a londoni �rt�kt�zsde f� mutat�ja, az FTSE-100 t�bb mint 10 pontos nyeres�ggel kezdett, de egy �ra m�lva 3,6 pontos, azaz 0,06 sz�zal�kos vesztes�gn�l tartott.

A frankfurti �rt�kt�zsde f� mutat�ja, a DAX-30 t�bb mint 23 pontos nyeres�ggel indult, egy �ra m�lva 14,36 pontos, 0,21 sz�zal�kos nyeres�gben volt.

P�rizsban a CAC-40 t�bb mint 10 pontos nyeres�ggel nyitott, egy �ra m�lva 11,50 pontos, 0,25 sz�zal�kos nyeres�gn�l j�rt.

Tov�bb esett a Nikkei

A toki�i �rt�kt�zsde f� mutat�ja p�nteken tov�bb zuhant. Az amerikai gazdas�gi kil�t�sok felh�s�d�se �ltal�nos profitkiv�telt �szt�nz�tt. A nap f� vesztesei az energiaipari r�szv�nyek, miut�n a k�nai korm�ny cs�t�rt�k�n 18 sz�zal�kkal emelte az �zemanyagok hat�s�gi �r�t, �s ez�rt a k�olaj olcs�bbodott.

A 225 v�logatott r�szv�ny Nikkei mutat�ja 188,09 pontos, azaz 1,33 sz�zal�kos vesztes�ggel 13 942,08 ponton z�rt, 8,92 sz�zal�kkal alacsonyabban az �v v�gin�l.

Ezen a h�ten 0,23 sz�zal�kot vesztett, a m�lt h�ten 3,56 sz�zal�kot vesztett, az el�z� h�ten 1,05 sz�zal�kot nyert. M�jusban 3,5 sz�zal�kot nyert, �prilisban 10,6 sz�zal�kot nyert, ez volt a legnagyobb egyhavi el�ret�r�se 1995. j�lius �ta. Tavaly 11,13 sz�zal�kot vesztett, n�gy�vi nyeres�gsorozat ut�n el�sz�r volt �ves vesztes�ge, ezzel tavaly a toki�i r�szv�nypiac volt a legrosszabb a vil�g nagy �rt�kt�zsd�i k�z�l.

A p�nteki t�zsdez�r�s idej�n a doll�r 107,88 jen volt Toki�ban, 0,09 jennel olcs�bb a cs�t�rt�ki k�s�in�l. Az eur� 167,52 jen, 0,10 jennel dr�g�bb, mint cs�t�rt�k�n k�s�n. Az eur� 1,5529 doll�r volt, 0,0023 doll�rral dr�g�bb a cs�t�rt�ki k�s�in�l.

KAPCSOLÓDÓ CIKK