T�bbet v�s�rlunk bankk�rty�val

2008.06.19. 14:22

A�magyarok 2007-ben m�r t�bb alkalommal haszn�lt�k bankk�rty�jukat v�s�rl�sra, mint k�szp�nzfelv�telre.

A MasterCard Europe cs�t�rt�ki k�zlem�nye szerint Magyarorsz�g "v�zv�laszt�hoz" �rkezett a bankk�rtya haszn�lat�ban: m�g 2006-ban az MNB adatai szerint az ATM-haszn�lat m�g 10 milli�s el�nyben volt a keresked�i termin�lokon v�gzett m�veletekhez k�pest (109 milli� ATM m�velet �llt szemben 99 milli� POS m�velettel), 2007 v�g�re a v�s�rl�si tranzakci�k ker�ltek t�bbs�gbe (116 milli� ATM m�velet, 126 milli� POS m�velet). A magyar k�rtyabirtokosok plasztikjukat k�szp�nzfelv�telre �tlagosan 14-szer, v�s�rl�sra 15-sz�r haszn�lt�k.

R�ad�sul az elm�lt h�rom esztend�t vizsg�lva tavaly n�tt a legnagyobb m�rt�kben - a 2005. �vi 11 sz�zal�k �s a 2006. �vi 23 sz�zal�k ut�n 27 sz�zal�kkal - a k�rty�s v�s�rl�sok sz�ma, teh�t gyorsul� tendencia tapasztalhat� - id�zi a k�zlem�ny Zdenek Housert, a MasterCard Europe Magyarorsz�g�rt, Horv�torsz�g�rt �s Szlov�ni��rt felel�s �zleti igazgat�j�t. A k�szp�nzfelv�telek sz�ma ugyanakkor csup�n 6 sz�zal�kkal emelkedett.

A nemzetk�zi k�rtyat�rsas�g szerint azonban hi�ba n� a k�rty�s fizet�si hajland�s�g ilyen l�tv�nyos m�rt�kben, ha tov�bbra is kev�s a k�rtyaelfogad� keresked�. Magyarorsz�gon 2007 v�g�n az elfogad�st biztos�t� �zletek sz�ma alig 30 ezret tett ki, nem �rte el a k�v�natos szint 50 sz�zal�k�t. A MasterCard region�lis vezet�je els�sorban a kisboltokban, saj�t tulajdon� �zletekben l�tja a n�veked�s lehet�s�g�t. A MasterCard ez�rt az id�n sz�les k�r� elfogad�i kamp�ny elind�t�s�t tervezi a keresked�k k�r�ben annak �rdek�ben, hogy az alacsony lefedetts�g� kiskeresked�i szektorban is n�pszer�s�tse a k�rtyaelfogad�st.

KAPCSOLÓDÓ CIKK