A befektet�k er�s forintot v�rnak

2008.06.19. 11:24

A forinter�s�d�ssel �sszhangban jelent�sen le�p�ltek a gyeng�l�sre j�tsz� forintpoz�ci�k az elm�lt egy h�napban a felz�rk�z� piacokon, akt�v glob�lis befektet�si alapok portfoli�iban.

A JP Morgan nemzetk�zi p�nz�gyi szolg�ltat� Londonban kiadott j�niusi jelent�s�ben az�elemz�k azzal sz�molnak, hogy a magyarorsz�gi m�k�d�t�ke-be�raml�s id�n a foly�m�rleg-hi�ny fel�t fedezi a tavalyi 20 sz�zal�k ut�n, �s az egy�b t�kebe�raml�sok is er�sek maradnak.

Az MNB elk�telezett az infl�ci�s c�l tart�sa mellett, ami agressz�v kamatemel�seket val�sz�n�s�t forintgyeng�l�s eset�re. Mindemellett az eur�-forint p�ros�t�sban felvett - vagyis az eur�nak a forinttal szembeni gyeng�l�s�re j�tsz� - r�vid poz�ci�k potenci�lis hozam�t sem korl�tozza most m�r a forint kor�bbi �rfolyams�vja, �ll a JP Morgan cs�t�rt�ki elemz�s�ben. A forint hosszabb t�v�, jelent�sebb er�s�d�st m�s nagy londoni h�zak sem z�rj�k ki.

A Goldman Sachs p�nz�gyi szolg�ltat� csoport londoni befektet�si r�szleg�nek nemr�g fel�lvizsg�lt el�rejelz�se szerint a�magyar valuta�12 havi t�vlatban, v�rhat�an 225 forintra er�s�dik az eur�val szemben. Azt azonban a c�g bizonytalanabbnak nevezi, hogy ehhez a jelenlegin�l mennyivel magasabb jegybanki kamatszint sz�ks�ges.A GS alapeseti forgat�k�nyve az, hogy az MNB a k�vetkez� h�rom h�napban f�l sz�zal�kponttal 9,00 sz�zal�kra emeli kamat�t.

A meredek magyarorsz�gi p�nz�gypolitikai szigor�t�st a JP Morgan szint�n j�solja, �s ez szerepel a cs�t�rt�ki elemz�sben is. A h�z szerint az emelked� hazai infl�ci�s nyom�sok folyamatosan felfel� nyomj�k az ad�ss�gpiaci hozamokat, a forint ereje ellen�re is. Az MNB erre eddig 1,00 sz�zal�kpontnyi kamatemel�ssel reag�lt, de "minden sz�ks�gest" meg fog tenni annak �rdek�be, hogy visszat�rjen az infl�ci�s c�lhoz, �gy re�lis lehet�s�g a tov�bbi kamatemel�s, �ll az elemz�sben.

Az EKB �s a Fed is kamatot emelhet

A JP Morgan szerint a piac jelenleg tov�bbi f�l sz�zal�kpont emel�st �raz. A h�z egy m�sik londoni el�rejelz�se a forintkamat szempontj�b�l ir�nyad� piacokon is kamatemel�seket val�sz�n�s�t. Heti vil�gpiaci el�rejelz�s�ben a c�g azt �rta: v�get �rt a glob�lis p�nz�gypolitika 2001-2008 k�z�tti n�veked�sorient�lt szakasza, �s a k�vetkez� 18 h�napban jelent�s monet�ris kiigaz�t�s v�rhat�, azzal egy�tt is, hogy a vil�ggazdas�gi n�veked�s lanyha, �s v�rhat� az olaj�rak cs�kken�se, amit m�r az id�n az infl�ci�s nyom�s enyh�l�se k�s�r. A JP Morgan el�rejelz�se szerint az eur��vezeti jegybank (EKB) j�liusban, az amerikai Federal Reserve szeptemberben v�grehajt egy negyed sz�zal�kpontos kamatemel�st, az infl�ci�s v�rakoz�sok kord�ban tart�sa v�gett.

M�s nagy londoni h�zak mindazon�ltal nem veszik bizonyosra az eur��vezeti kamatemel�st, az EKB eln�k�nek nemr�giben tett kem�ny hangv�tel� nyilatkozata ellen�re sem. Jean-Claude Trichet e h�nap elej�n azt mondta: "nem biztos, de lehets�ges", hogy a bank a k�vetkez�, j�liusi kamat�rtekezlet�n "esetleg mozdul egy kicsit". A piac ezt egy�rtelm� kamatemel�si figyelmeztet�snek vette, aminek nyom�n akkor megl�dult az eur� �rfolyama, �s - a doll�r tov�bbi hirtelen relat�v gyeng�l�s�t k�s�rve - hatalmasat dr�gult a kijelent�s ut�n a nyersolaj is.

A Moody's Investors Service nemzetk�zi hitelmin�s�t� Londonban k�zz�tett napi eur�pai hitelfolyamat-elemz�seinek ezt k�vet� �ssze�ll�t�sa szerint azonban az EKB "nyers hangv�tel�" szavait nem felt�tlen�l k�s�rik tettek, mivel egy esetleges kamatemel�s nem hatna a jelenlegi eur��vezeti �remelked�s f� okaira, viszont tov�bb lass�tan� az egy�bk�nt is lefel� tart� gazdas�gi n�veked�st.A Moody's szerint a legut�bbi eur��vezeti makroadatok arra utalnak, hogy a glob�lis nagybani hitelpiaci megroppan�s "m�r kezdi kisz�vni az er�t" az eur��vezeti gazdas�gb�l is.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK