�ll a b�l a sv�jci bankokn�l

2008.06.19. 11:48

A sv�jci nagybankok is jelent�s vesztes�geket szenvedtek el a nemzetk�zi p�nz�gyi v�ls�g miatt, ez�rt a nemzeti bank olyan int�zked�seket s�rget, amelyek r�v�n a sv�jci p�nzint�zetek ellen�ll�bbak lehetn�nek a v�ls�gokkal szemben.

A nemzeti bank adatai szerint a t�z legnagyobb sv�jci bank �sszesen 2,66 milli�rd eur� (4,3 milli�rd frank) vesztes�get k�nyvelt el tavaly a p�nz�gyi v�ls�g miatt, m�g tavaly mind�ssze 47 ezer frank volt a vesztes�g. Ebben j�r�szt a vezet� bank, az UBS volt a "ludas", mivel amerikai jelz�log�gyletein sok p�nzt vesz�tett, �s fenn�ll�sa �ta el�sz�r lett vesztes�ges az els� negyedben.

De a t�bbi bank sem tudta meg�szni a v�ls�got: a 330 bank nyeres�ge 30 sz�zal�kkal cs�kkent tavaly, 14,101�milli�rd frankra.

A szaporod� probl�m�k miatt a nemzeti bank szigor�t� int�zked�seket s�rget: egyebek mellett nagyobb likvidit�si �s t�keh�tteret, a kock�zatok kezel�s�re szolg�l� p�nztartal�kok n�vel�s�t, a lehets�ges kock�zatok hat�konyabb felm�r�s�t, illetve a bankok fel�gyelet�nek er�s�t�s�t.

KAPCSOLÓDÓ CIKK