Egis: 120 forint osztal�k r�szv�nyenk�nt

2006.01.25. 15:38

Az Egis Gy�gyszergy�r Rt. tulajdonosai a 2004/2005-�s p�nz�gyi �vet lez�r� k�zgy�l�sen r�szv�nyenk�nt 120 forint osztal�kr�l d�nt�ttek szerd�n. A francia Servier t�bbs�gi tulajdon�ban l�v� budapesti gy�gyszerc�g �vek �ta 120 forint osztal�kot fizet a r�szv�nyeseinek.

A t�rsas�g a magyar sz�mviteli szab�lyok szerint, nem konszolid�ltan 11,384 milli�rd forint ad�zott nyeres�get �rt el az el�z� �zleti �v�ben, ebb�l �sszesen 934 milli� forintot oszt sz�t a r�szv�nyesek k�z�tt.

A k�zgy�l�s k�t �j igazgat�s�gi tagot v�lasztott, G�l P�tern�t �s Hod�sz Istv�nt. Az igazgat�s�g a k�zgy�l�st k�vet� �l�s�n meger�s�tette eln�ki tiszts�g�ben Jean-Philippe Seta-t, a t�rsas�g vez�rigazgat�j�v� pedig G�l P�tern�t v�lasztotta, aki a janu�r 18-�n elhunyt Orb�n Istv�nt k�veti e poszton.

Marosffy L�szl� vez�rigazgat�-helyettes az Egis 2004/2005. �vi besz�mol�j�t ismertetve a k�zgy�l�sen elmondta: a v�llalat mindh�rom strat�giai piac�n jelent�s b�v�l�st �rt el. Magyarorsz�gon 10 sz�zal�kkal n�tt az �rbev�tele, �s 6,6 sz�zal�kos volt a piaci r�szesed�se. Oroszorsz�gban �s a F�K-piacokon az Egis j�l haszn�lta ki a piaci lehet�s�geket, itt 50 sz�zal�kos volt a forgalom b�v�l�se. Az el�rt 95 milli� doll�ros �rbev�telb�l 9 milli� volt az Oroszorsz�gban 2005-ben bevezetett j�l�ti gy�gyszerprogram keret�ben sz�ll�tott gy�gyszerek ellen�rt�ke. A kelet-eur�pai orsz�gokban 26 sz�zal�kos forgalomb�v�l�st �rt el a v�llalat.

Az Egis 2005/2006-ra sz�l� �zleti terve minden l�nyeges m�k�d�si ter�leten tov�bbi n�veked�st ir�nyoz el� - ismertette a vez�rigazgat�-helyettes.
A k�zgy�l�s elfogadta a magyar sz�mviteli szab�lyok szerint k�sz�lt konszolid�lt m�rleget 100,8 milli�rd forint f��sszeggel �s 10,21 milli�rd forint m�rleg szerinti nyeres�ggel.

A k�zgy�l�s hat�rozott arr�l is, hogy disztrib�ci�s alv�llalatot hoz l�tre a rom�niai Kolozsv�ron. A c�g a saj�t helyi rakt�r�b�l l�tja majd el a piacot az Egis term�keivel.