5. feladatFáy:Ede = 9,GYŐZ...

Nekeresd városában az ősszel ketten pályáztak a polgármesteri székre: Fáy Ede és Virágh Bence. A választást Fáy fölényesen megnyerte, pontosan ötször annyi szavazatot kapott, mint Virágh. A győzelem értékét ugyan némileg csökkenti, hogy a nekeresdiek nem voltak túl aktívak: a hétezer szavazásra jogosultnak még a fele sem ment el voksolni. Ezért a pontos eredményt lelkesítő hangú, de a szerény részvételt rejtjelezéssel leplező plakátok tették közzé:
FÁY:EDE = 9,GYŐZGYŐZGYŐZGYŐZ...
GYŐZ-zel győztünk!
Ezt azt jelentette, hogy a fenti, végtelen szakaszos tizedes törtre vezető osztásban minden betű helyébe egy számjegyet írva az eredményben kapott négyjegyű szakasznak, a GYŐZ-nek megfelelő négyjegyű szám adja meg a Fáyra adott szavazatok számát. (Azonos betűk azonos számjegyeket, különbözők különböző számokat jelentenek.)

Hányan szavaztak Fáy Edére? (5 pont)

Címünk: Élet és Tudomány - A GONDOLKODÁS ISKOLÁJA, Budapest, Pf. 47. 1428
E-mail: eletestudomany@irisz.hu
Beküldési határidő: - a postabélyegző legkésőbbi dátuma - 1999. január 4. (hétfő)