Gamma-szél

Egy júniusban felfedezett magnetár augusztusi csillagszele rádióadásokat megszakítva és néhány műhold-műszert megzavarva éreztette 15ezer fényévnyi jelenlétét a Földdel.

1998. augusztus 27-én olyan, kb. 5 percig tartó gammasugár-impulzus érte a Földet, amely több rádióadást megszakított és néhány műhold műszereit is megzavarta. A csillag, amelynek szele ezt a hatást okozta, 15 ezer fényévre van bolygónktól. Az észlelők szerint most először sikerült kimutatni, hogy egy Naprendszeren kívüli csillag ekkora zavarokat okozhat a földi légkörben. Júniusban a Sas csillagképben felfedeztek egy magnetárt, amely minden valószínűség szerint az augusztusi sugárzás forrása lehetett. A magnetárok az eddig ismert legerősebb mágneses terek, a neutroncsillagoknál százszor, a Földnél nyolcszázezermilliárdszor erősebb mágneses térrel rendelkeznek. Ez a mágneses tér csillagrengéseket kelt a csillag nagyobbrészt vasatomokból álló kérgével kölcsönhatásba kerülve, aminek következménye egyrészt gamma- és röntgensugárzás, másrészt közel fénysebességgel száguldó elemi részecskék kibocsátása. Ez utóbbi néhány napon át tartó rádiósugárzást („utófénylés") is jelenthet, ez tette lehetővé az augusztusi jelenség forrásának azonosítását.