Ismét botrány van Nagyváradon egy magyar ingatlan visszaszolgáltatása körül

2018.11.01. 17:13

A nagyváradi magyar római katolikus premontrei rend egykori főgimnáziumának épületét akarja felújítani a nagyváradi polgármesteri hivatal, noha az ingatlan tulajdonjogi helyzetét illetően még nincs vége a régóta húzódó pernek - adta hírül a Bihari Napló című helyi napilap.

A lap emlékeztetett rá, hogy a rend visszaigényelte egykori vagyonát - egyebek mellett a főgimnáziumot is - a román államtól, amelyet a rend szerint a kommunizmus idején koboztak el tőle.

Jelenleg még perek vannak folyamatban, a polgármesteri hivatal ennek ellenére kezdeményezte az épület felújítását.

Az iskola épülete.Forrás: Wikimedia Commons

A polgármesteri hivatal a héten tette közzé honlapján, hogy a román kulturális minisztérium által meghirdetett 4,5 milliárd lejes országos program keretében pályázik az épület felújítására, amelyben jelenleg a két tannyelvű Mihai Eminescu Főgimnázium működik. A beruházás értékét 34,4 millió lejre (2,4 milliárd forint) becsülték.

A lap Varga Andreát, a rend jogi képviselőjét idézte, aki elmondta, hogy az ingatlanegyüttes lényegében a két világháború közötti időszak óta jogi vita tárgya a román állam és a római katolikus egyház között, hiszen Onisifor Ghibu egykori román politikus a román állam nevében önkényesen megváltoztatta az ingatlan telekkönyvét, és a premontrei rend helyett a román államot írta be a telekkönyvbe tulajdonosként.

Ghibu ezt azzal indokolta, hogy a rend nevén levő ingatlanok a magyar állam és nem az egyház tulajdonát képezték, az egyház csak használta azokat, így Trianon után magyar állami vagyonként a román államot illetik meg.A rend a kommunizmus idején elkobzott ingatlanok visszaszolgáltatását szabályozó törvény alapján kérte vissza az épületet, hiszen szerinte a tényleges elvétel 1949-ben történt meg, hiszen az állam addig tulajdonosként tekintett az egyházra, mivel ez utóbbival ilyen minőségében fizettetett ingatlanadót 1945 és 1948 között az épületre.

Ennek ellenére a román restitúciós bizottság elutasította a rend visszaszolgáltatási kérelmét, elfogadva a Ghibu-féle érvelést, és kimondta, hogy a kérelem nem képezi tárgyát a restitúciós jogszabálynak, hiszen szerintük az épület már a kommunizmus előtt a román állam tulajdonába került.

Ezt a határozatot később egy bíróság is megerősítette.

Jelenleg azonban még több per van folyamatban, miután kiderült, hogy a Ghibu által 1936-ban végrehajtott telekkönyvi átírás nyomán az egyház által indított pert 1940-ben felfüggesztették, az soha nem ért véget, a tulajdonjog pedig nem évül el.Az önkormányzat azzal is érvel, hogy véleményük alapján a rend megszűnt.

Ezzel szemben ez utóbbi azt mondja, hogy a premontrei rend egy pápai kanonokrend, ezért a pápaság intézményének kellene megszűnnie ahhoz, hogy a rendet is megszűntnek tekintsék, márpedig a katolikus egyház soha nem szűnt meg Romániában.A lapnak Varga Andrea tudatta, hogy a nagyváradi önkormányzat a per alatt álló ingatlanegyüttes telekkönyvét az idén megszüntette, és más telekkönyvekre vitette át azért, hogy az újabb telekkönyv ne egyezzen meg az eredetivel, ami alapján a premontrei rend visszaigényli a vagyonát.

Közölte: kérte a bíróságtól a telekkönyv-átvitel indoklását, és amennyiben ezt nem teszik meg, újabb pert kezdeményeznek az új telekkönyvi számok alapján.