Megkezdődött a pápa pere

2005.07.03. 11:00

II. János Pál pápa szentté avatási pere kedden kezdődött, és akár évekig is eltarthat. A sokfordulós szentté avatás leginkább egy bírósági tárgyaláshoz hasonlít: van már ügyvédje II. János Pálnak, és a kételyeknek is. Utóbbit hívták 1983-ig az ördög ügyvédjének.

Kedden a lateráni Szent János székesegyházban ünnepélyes esküt tettek a II. János Pál szentté avatási perén dolgozó papok. Megesküdtek, hogy az igazságot fogják keresni, és nem fogadnak el semmilyen ajándékot sem a vizsgálat közben. Amikor befejzték a szertartást, akkor lengyel és vatikáni zászlókat lengető hívek "Sancto Subito!" kiáltásokban törtek ki, vagyis azt kezdték követelni, hogy már azonnal történjen meg a szentté avatás.

Az azonnali döntés azonban ellentmondana az egyházjognak, bár II. János Pál már így is kivételes helyzetben van: az általános gyakorlat szerint öt évet kellene várni a halál után a szentté avatási eljárás megkezdéséhez. Elképzelhető azonban, hogy a különösen tisztelt pápa néhány hónap múlva már boldog, és azt követően hamarosan szent lesz.

Nagyon ritka az egyház életében, hogy ilyen gyorsan elkezdődjék egy szentté avatás. Teréz anya esetében például különlegesnek számított, hogy egy évvel halála után már boldoggá avatták, azonban egyelőre még ő sem szent. A hosszadalmas egyházjogi eljárást utoljára Assisi Szent Ferenc esetében kerülték meg teljesen, akit a bíborosok közfelkiáltással avattak szentté a 13. században.

800 éve a pápák döntenek
A II. század óta tisztelnek szenteket a katolikusok. A vértanúk tiszteletével kezdődött kultusz a középkorra különösen fontossá vált, a szentekhez tartozó ereklyékért háborúkat is vívtak. Sokáig a püspököknek is joguk volt a szentté avatáshoz, azonban az 1214-es lateráni zsinat ezt a jogot a pápák kezébe helyezte.

A pápa szentté avatását már április 8-i temetésén is zarándokok tízezrei követelték hangosan. XVI. Benedek pápa, aki elődje bizalmasaként évtizedekig dolgozott II. János Pál mellett, május 13-án jelentette be, hogy megkezdődhet II. János Pál pápa szentté avatási eljárása. A dátum különlegesen fontos volt II. János Pál életében, hiszen 1981-ben ezen a napon lőtt rá Ali Agca a Szent Péter téren. Mivel későbbi betegségeinek egyik oka lehetett az akkor szerzett súlyos sérülése, ezért a szentté avatási per során azt is megvizsgálják, hogy II. János Pál tekinthető-e mártírnak is. Több egyházi személy szerint egyértelműen igen. A közelmúltban például mártírnak számítottak egy olyan lengyel papot, aki hosszú ideig volt börtönben politikai okokból, és jóval szabadulása után rákban halt meg. Ugyanakkor a börtönbeli szenvedései a kánonjogászok szerint sajnálatosan siettették a betegség kialakulását.

A szentté avatás rendkívül szabályozott, bürokratikusnak tűnő eljárás a római katolikus egyházban. Hasonlít a bírósági eljárásokhoz, hiszen bizonyítani kell, hogy a kiszemelt illető valóban méltó-e rá, hogy hivatalosan felvegyék a szentek közé. Ezét is nevezik az avatási folyamatot pernek. Két dolgot kell bizonyítani: egyrészt hogy az illető a hősi erényeknek megfelelően élt, másrészt pedig a csodákat. A boldoggá avatáshoz egy, a szentté avatáshoz legalább két bizonyított, a szenthez kötődő csodára van szükség.

A per első szakaszát a helyi egyházkerületben, II. János Pál esetében a rómaiban végzik. Két teológus átnéz mindent, amit II. János Pál valaha hivatalosan írt. A pápa könyveit, egyetemi tanulmányait, enciklikáit, minden publikált anyagot ellenőriznek, hogy teológiai szempontból megfelelnek-e a katolikus egyház követelményeinek. Egy másik bizottság a pápa nem hivatalos írásait ellenőrzi: levelezéseit, feljegyzéseit és más kiadatlan dokumentumait vizsgálják. Ezt követően a róla írt tanulmányokat és más írásokat veszik sorra.

Árpádházi Szent Margit hosszú vizsgálata
Az egyik leghosszabb szentté avatási per IV. Béla lányához, Margithoz kapcsolódik. Még Margit testvére, V. István kezdeményezte szentté avatását az 1270-es években, de az avatás csak 1943-ban történt meg!

Az írott anyagok átvizsgálása után jöhetnek a tanúvallomások. A tanúknak különösen fontos szerepük van a csodák bizonyításakor, hiszen igazolni kell például az orvosilag megmagyarázhatatlan gyógyulásokat vagy más csodás eseményeket. A tanúkat ketten hallgatják ki. E perben egyikük Slawomir Oder, az ő feladata a pápa számára kedvező adatok gyűjtése. Máris indított egy honlapot, ahová több száz II. János Pál szentségét alátámasztó e-mail érkezett. Több tucatnyi csodát igazoló történetet pedig már át is nyújtott a vizsgálat többi tagjának a per kezdetekor. E csodák egyelőre titkosak, hiszen még nem bizonyítottak, de korábban már kiszivárgott egy történet: egy rákban szenvedő amerikai férfi csodálatos módon meggyógyult, miután a pápa megáldotta őt.

A másik főszereplő a tanúvallomásokkor Giuseppe D'Alamo atya lesz, aki az igazság védőjeként szerepel, és kétséget kell ébresztenie Oder bizonyítékaival szemben. D'Alamot 1983 előtt úgy hívták volna, hogy az Ördög Ügyvédje, II. János Pál azonban megváltoztatta a tisztség elnevezését. "Nem én döntök. Az igazságnak kell kiderülnie. Ezért rá fogok kérdezni a bizonyítékok gyenge pontjaira" - nyilatkozta D'Alamo atya. A hivatalból kötekedő pap ugyanakkor elárulta, hogy szerinte II. János Pál méltó a szentté avatásra, de ez nem fogja befolyásolni az objektív eljárásban.

Az iratok átnézése és a tanúk kihallgatása után ha a római egyházkerület meggyőződik arról, hogy II. János Pál érdemes az avatásra, akkor javaslatukat felterjesztik majd a Vatikán Szentté Avatási Kongregációjának. Itt újabb bizottság alakul, akik szintén megvizsgálják a bizonyítékokat. A végső döntést az avatásról a pápának kell meghoznia.

Magyari Péter

KAPCSOLÓDÓ CIKK