Szűkszavú EU-felszólítás Irak ügyében

Az EU-tagországok hétfőn elvi egyetértésre jutottak abban, hogy az ENSZ-nek folytatnia kellene iraki fegyverzetellenőrzéseit, de a hosszabbítás időtartamáról nem foglaltak állást.

Brüsszelben tartott tanácsülésükön az uniós külügyminiszterek felszólították Bagdadot, hogy "teljes mértékben és aktívan" működjön együtt a világszervezet ellenőreivel, s adja át nekik a nemzetközi közösség által fölvetett kérdésekkel kapcsolatos valamennyi további információt.

A tizenötöknek a soros görög elnökség által előterjesztett tervezetén alapuló állásfoglalása a lényegét tekintve megegyezik azzal, amelyről az ENSZ Biztonsági Tanácsában jelenleg képviselt négy tagország - Franciaország, Németország, Nagy-Britannia és Spanyolország - az ülés kezdete előtt tartott különtalálkozóján
jutott egyetértésre.

Nyilatkozatukban a miniszterek emlékeztettek arra, hogy a BT 1441. számú határozata szerint az iraki kormánynak ez az utolsó lehetősége arra, hogy együttműködjön a válság békés rendezésében. Üdvözölték egyúttal az ellenőrök Hans Blix vezette csoportjának azt a szándékát, hogy folytatni kívánja és intenzívebbé akarja tenni az ellenőrzéseket.

Az állásfoglalás közvetlenül nem tér ki arra, hogy az Irak elleni esetleges fegyveres beavatkozáshoz a tizenötök szerint szükség lenne-e egy újabb BT-határozatra is. Megerősíti azonban, hogy a Biztonsági Tanácsnak szerepet kell kapnia a fegyverzetellenőrök tevékenységének felújításáról intézkedő 1441. számú határozat végrehajtásában.

Ana Palacio spanyol külügyminiszter szerint az EU arra számít, hogy az ellenőrök jelentésük előterjesztése után is kulcsszerepet kívánnak játszani a válság békés rendezésében, s a maga részéről kész minden támogatást megadni ehhez.

A tanácsülésen elfogadott nyilatkozatban a tizenötök nagyra értékelték az ellenőrök eddigi munkáját, és teljes bizalmukról biztosították Hans Blixet, illetve Mohamed el-Baradeit, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatóját.

KAPCSOLÓDÓ CIKK