Európai Parlament

A Parlament az Unió polgárai által választott képviselőkből áll, akik azonban jóval kisebb befolyással rendelkeznek, mint a nemzetállamok országgyűléseinek tagjai. A Parlament legfontosabb feladata, hogy részt vesz a jogszabályok elfogadásában, többször is visszadobhat bizonyos határozatokat. A Parlament fogadja el a költségvetést, és a képviselők iktatják be hivatalukba az Európai Bizottság, az Unió kormányának tagjait. A Parlament a politikai viták terepe, számtalan jelentést hallgat meg az uniós ügyekről. Ellenőrző szerepe is jelentős, 1999-ben például nyomására mondott le az egész Bizottság.

Az Európai Parlament ülésterme Strasbourgban

Az Európai Parlament az Unió egyetlen közvetlenül választott testülete. Székhelye az európai integráció motorjának számító német-francia megbékélés jegyében a két állam határán található Strasbourg. Az irodák nagy része azonban Brüsszelben van, de még Luxemburgban is működnek az EP-hez kapcsolódó hivatalok. A brüsszeli adminisztráció havonta egyszer Strasbougba vonatozik, hogy ebben a jelképes városban tartsa a plenáris üléseket. A bizottságok azonban az EU fővárosában működnek. A Parlament elnöke Pat Cox ír politikus.

 

A közvetlen választás miatti erős legitimáció ellenére a Parlamentnek nincs olyan hatásköre és befolyása, mint az egyes államokon belüli országgyűléseknek. Tevékenysége három területre, a jogalkotásra, a költségvetés elkészítésére és az EU intézményeinek ellenőrzésére terjed ki. A jogalkotásban együttműködik a Tanáccsal, és ennek többfajta eljárási módja létezik. Alapszabály, hogy érvénytelen az a jogszabály, amelyről nem kérték ki a Parlament véleményét. Ezt a véleményt azonban a Tanács nem mindig fogadja el. Ilyenkor a Parlament újbóli tárgyalásra utasíthatja a minisztereket, akik ezután már csak egyhangú szavazattal fogadhatják el az EP-nek nem tetsző rendeletet. Ezt, az együttműködési eljárásnak nevezett eljárást azonban ritkán alkalmazzák. Gyakoribb az együttdöntési eljárás, amikor a Parlament kétszer is visszadobhatja a tanács döntésit, viszont harmadjára már elég a minősített többség a miniszterek szavazásán. Az EU bővítéséhez és a társulási megállapodások aláírásához viszont mindenképpen kell az EP beleegyezése. Így Magyarország és az EU csatlakozási szerződését nem csak az összes tagállam, hanem az EU Parlamentjének is ratifikálnia kell.

 

Az EU költségvetését alapvetően a Bizottság dolgozza ki és a Tanács fogadja el, de az EP-nek módja van azon változtatni, vagy akár az egészet elvetni. Ez utóbbira már többször volt példa. A szerződésekben foglalt, úgynevezett kötelező kiadások terén csak javaslatokra van lehetősége a Parlamentnek, de a nem kötelező kiadások esetében belenyúlhat a költségvetésbe és módosíthatja a számokat. A kötelező kiadások változtatására tett javaslatait a Tanács nem feltétlenül fogadja el, ugyanis az utolsó szó ilyenkor nem a Parlamenté.

Az Európai Parlament egyik legfontosabb és leglátványosabb hatásköre a Bizottság felett gyakorolt ellenőrző szerep. Amellett, hogy a Parlament iktatja be hivatalába a Bizottságot, a képviselők kétharmados szavazással kezdeményezhetik a Bizottság vagy a Bizottság elnökének leváltását. Erre már volt példa, nem is olyan régen, 1999-ben, amikor korrupciós vádak és pocsékolás miatt az egész bizottságot menesztették. Ezt megelőzően a Parlament kiküldött egy vizsgálóbizottságot, ami az egyik módja az ellenőrzési jogkör gyakorlásának.

 

Magyarország már a szerződés aláírása után delegálhat képviselőket az EP-be. Ők azonban csak megfigyelői státust kapnak, magyarországi képviselői fizetést vesznek fel, és nem kizáró ok, ha tagjai a magyar Országgyűlésnek. 2004 júniusában viszont, az EP következő megválasztásakor már Magyarországon is lesz választás, és 24 mandátumról dönthet az ország. A képviselőket pártok és más társadalmi szervezetek listájáról lehet megválasztani, egyéni szavazás nem lesz. Az EP képviselői mintegy 2 millió forintnak megfelelő fizetést (8 ezer euró) és tetemes költségtérítést kapnak. Irodát tarthatnak fenn saját országukban, Brüsszelben, Luxemburgban és Strasbourgban is. Itthon ráadásul két titkárnő és egy politikai szakértő is rendelkezésükre áll. Utazásaikat az EU finanszírozza.