USA vétó a boszniai békefenntartókra

Az Egyesült Államok vasárnap este az ENSZ Biztonsági Tanácsában előbb megvétózta a boszniai békefenntartó erők küldetésének a meghosszabbítását, de két órával később hozzájárult ahhoz a francia-brit határozattervezethez, hogy 72 óráig még érvényben legyen a kéksapkások mandátuma.

 A BT előzőleg elutasította, hogy eleve mentesítsék a küldetésben résztvevő személyeket az újonnan létrejövő nemzetközi büntető törvényszék (ICC) előtti esetleges felelősségre vonás alól. Az ICC létrehozásáról rendelkező nemzetközi egyezmény szerint a törvényszék az idén július 1. után elkövetett háborús, illetve emberiség elleni bűncselekmények, népirtások, súlyos emberi jogsértések esetén hivatott eljárni abban az esetben, ha az elkövető személy saját állama nem tud vagy nem akar eljárni a büntetőjog eszközeivel.

Az Egyesült Államok nem hajlandó alávetni magát az ICC-nek, mert meg akarja előzni, hogy nemzetközi feladatot teljesítő állampolgárai ellen a Washingtonnal szemben ellenséges országok adott esetben mondvacsinált okokra hivatkozva nemzetközi büntető eljárást kezdeményezhessenek. A probléma értelemszerűen felvetődhet nem csupán a tisztán amerikai katonai vállalkozások, hanem a nemzetközi jellegű békefenntartó akciók esetében is.

Az amerikai kormányzat már korábban jelezte, hogy amennyiben nem vonják ki eleve az ilyen akciókban résztvevő személyeket az ICC hatásköre alól, akkor az Egyesült Államok ki fog vonulni ezekből a közös akciókból. A működését hamarosan megkezdő ICC statútumát eddig 74 ország biztosította támogatásáról - vagy a már megtörtént ratifikációjával, vagy annak kilátásba helyezésével.

Könyvajánlat
Asbóth János: Bosznia és Hercegovina


Jól jellemzi a nemzetközi közhangulatot, hogy a boszniai misszió mandátumának meghosszabbításáról történt BT-szavazás során az Egyesült Államok egyedül maradt azzal a követelésével, hogy a békefenntartók kapjanak mentességet az ICC előtti felelősségre vonás alól. Az első szavazáson a 15 tagú testületben egyedül Bulgária tartózkodott, a többi 13 ország - köztük Nagy-Britannia és Franciaország is - Washington ellen foglalt állást. A két órával később megtartott második voksoláson a BT tagjai egyhangúlag igennel szavaztak arra, hogy a kéksapkások mandátuma legalább még szerda éjfélig érvényben maradjon.