Tony Blair DublinbanA brit és az ír kormány közreműködésével és védnökségével kidolgozott nagypénteki egyezménnyel új fejezet kezdődött London és Dublin kapcsolataiban.

Erre utalt Tony Blair brit kormányfő az ír parlament két házának együttes ülésén elmondott beszédében. Személyében először szólt brit politikus Dublinban az ír parlament képviselőihez a brit birodalomból kivált önálló ír állam 1922-es megalakulása óta. Tony Blair meghívásával az ír parlament azt a hatalmas munkát ismerte el, amellyel a brit munkáspárti kormányfő az ír-brit kapcsolatokat évtizedeken keresztül megmételyező északír probléma megoldását elősegítette. Tony Blair a két nép közös felelősségére hívta fel a parlamenti képviselők figyelmét. - Senki nem hagyhatja figyelmen kívül a történelem tanulságait, de nem szabad, hogy a múlt foglyai legyünk. Közös történelmünk, közös fájdalmaink voltak, de az északír békefolyamattal bonyolult keresztúton találkozott London és Dublin. A békemegállapodás az egyetlen lehetőség az ír sziget tartós békéjének megteremtésére - hangoztatta Tony Blair. A brit kormányfő rámutatott: bár a békefolyamatot elakasztotta a fegyverbeszolgáltatás kérdése, az erőszakcselekményeket felváltotta a politizálás. Az ír parlamentben vendégként jelen lévő északír katolikus közösségek képviselőihez is intézve szavait Tony Blair felszólította a tartomány katolikus és protestáns közösségét: tegyék félre vitáikat és azon legyenek, hogy mihamarabb létrejöjjenek az északír politikai intézmények. Blair kérte az ír képviselőket segítsenek a közös feladatok - a bűnüldözés, a kábítószer elleni harc - megoldásában.