Egy nagy magyar színész, aki a saját életét nem tudta megoldani

2019.04.21. 18:26

Kolozsvárott játszik, Velencében is rácsodálkoznak

Görbe János feleségével együtt érkezik Erdélybe, aki házasságuk kezdeti szakaszában nemcsak lelki, de anyagi támasza is volt a színésznek. Első útjuk a Kolozsvári Nemzeti Színház „nagyasszonyához”, a már évek óta Kolozsvárott élő Kaszab Annához vezet. A Görbénél majd tizenöt évvel idősebb, jász gyökerű színésznő anyai gondossággal lesz patrónusa két földijének.Kaszab Anna törődő figyelme oldja a színész kezdeti megilletődöttségét, s Görbe János már első szerepeiben meggyőző alakításokat nyújt. Kaszab Annával több darabban együtt is játszik, a kolozsvári közönség hamar megkedveli a két jász kettősét.
Macsi Sándor, Görbe János életének jászárokszállási kutatója adott közre gyűjtést a színészre vonatkozó kolozsvári kritikákból. Ezek egyikében írják Görbe Zilahy Lajos Süt a nap című darabjában mutatott alakításáról: Az előadásból messze kimagasló színészi teljesítmény Görbe János Sámson Mihálya. Hogy milyen nehéz magyar parasztot színpadon ábrázolni, ezt mindenki tudja, aki valaha látott műparasztot ágállni a deszkán. A magyarság lényegében antiteátrális. Nincsenek olyan színes és tetszetős mozdulatai és hanglejtése, mint a latinnak, nem tud úgy hősi pózokba merevülni, mint a germán. A magyar paraszt csöndes és komor, még akkor is sötét színű, ha figurázik. Fukar a beszéddel és a mozdulattal. Görbe János ezt a figurát vitte a színpadra. Amennyire rátapint a színpad igazságára, amikor a sáros csizmájú realizmus és a cifraszűrös népszínműfigura között megtalálja az egyetlen helyes megoldást. Mert Sámson Mihály hős, aki nem koturnuson ágáll és hexameterben szaval, hanem csizmát visel, s időnként cifrán káromkodik. A magyar nép a mi fajtánk, úgy, ahogy álmainkban várjuk, szeretjük, s amilyenné tenni akarjuk. Görbe János nyugalmas biztonsága, sima, egyszerű játéka mindezt életre tudta kelteni, s ezért kell immár legjobb színészeink vonalába számítani.A kritikus értekezése sokat elmond a színész akkori, lényegében tökéletes mentális kondíciójáról is. Ugyancsak Görbe János mesterségbeli elmélyültségét dokumentálja az a recenzió is, mely Kovách Aladár Téli zsoltár című darabja kapcsán elemzi az Apáczai Csere Jánost alakító színész játékát:Az előadást Tompa Miklós elmélyült munkára valló rendezése hangolta egységbe. Görbe János játszotta a főszerepet. Jól érzékeltette a lelkében a nyugati műveltség tüzeivel hazatért Apáczai Csere János megrendítő vívódásait, szellemformáló, törhetetlen és tragikus sorsát. Az átfűtött lélek izzását élményszerűen juttatta el a nézőtérig. A második felvonásbeli nagyjelenete a fejedelemmel csúcspontja a darabnak és a szerepnek is. Görbe János értelmezésében a maga igazának, hivatásának tudatában lévő szellem mérkőzik a földi hatalom képviselőjével. A közönség halálos csendben figyelte a jelenetet, és szomjasan itta indulatai szárnyán Erdély lelkiismereteként kitörő Csere János korholó szavait. Görbe János hatalmas alakítást nyújtott. Hangja korbácsütésként ostromolta a fejedelem alvó lelkiismeretét és megdöbbentő volt, amint egy élet hitét, álmát és törekvéseit harsogó szavai visszhang nélkül haladtak el a fejedelem lágy viaszlelkén.Görbe János fegyelmezetten, olykor kötetnyi szerepeket is gond nélkül betanulva teljesíti a Kolozsvári Nemzeti Színházban rá osztott feladatokat.Klasszikusokban is szívesen játszik, kedvence Shakespeare Makrancos hölgy-ének Petrucchiója, melyben Sallay Kornélia a partnernője.

A győri Kisfaludy Színház Taar Ferenc Örök harag című drámájának előadása, Solti Bertalan és Görbe János színművészek, 1967.Forrás: Fortepan/Hunyady József


Görbe János kolozsvári korszaka alatt játssza el Szőts István Emberek a havason című filmjében – amely az olasz neorealizmus alkotóira is inspirációként hat – Csutka Gergely szerepét.Az 1942-ben forgatott filmballada feltűnést kelt a Velencei Biennálén, nem kis részben a Görbe János alakította székely favágó egyszerűsége, embersége, drámai ereje miatt. A film Biennále-díjat nyer, mint a „legművészibb” alkotás. (A biennále fődíját, a külföldi filmnek járó Mussolini Kupát nem kaphatta meg, mert azt Joseph Goebbels utasítására a II. Frigyes porosz királyról szóló A nagy király (Der große König) című német történelmi drámának kellett adni. Sz. Á.)
A már nemzetközi sikert is magáénak tudható tegnapi szobafestő a Kolozsvári Nemzeti Színház vezető színészeként kellemes, polgári körülmények között gyakorolja hivatását az erdélyi városban, oldalán szerető és büszke feleségével. Miközben persze borzongatják lelkét a frontokról érkező hírek.1944 márciusában német csapatok vonulnak be a városba. Júniusban bombatámadás éri a pályaudvart, több százan halnak meg, októberben pedig Kolozsvár szovjet fennhatóság alá kerül.

Szabad Színház

Görbe János elmenekül a városból, az ostromot bizonyára egy budapesti óvóhelyen vészeli át – nincs fellelhető feljegyzés, vonatkozó cikk vagy interjú erről az időszakáról –, majd csatlakozik a Both Béla által létrehozott Szabad Színház társulatához,amely 1945. május 3-án nyílt meg a volt Erzsébetvárosi Színház épületében. A társulat tagjai között – mások mellett – Komlós Juci, Móricz Lili, Sallay Kornélia, Kállai Ferenc, Pártos Géza, Horváth Tivadar.
Both Béla jó viszonyban van a kommunista párttal szoros kapcsolatban álló, a színházak újraindításában fontos szerepet játszó Színügyi Bizottsággal, melynek három vezetőségi tagja: Major Tamás, Gobbi Hilda és Várkonyi Zoltán.
A tőke nélkül induló magánteátrum, a Szabad Színház első előadása a Színügyi Bizottság eszmeiségéhez közel álló előadás, Ernst Toller Géprombolók – Jimmy Combet című darabja, mely a munkásmozgalom őskorát idézi fel. A Combet szerepét alaktó Görbe Jánosról Staud Géza a következőket írja kritikájában: Mélyen átélt kifejező mozdulatok és tudatos hangváltás teszik egészen jelentőssé alakítását, melyben egyszerre van jelen a kedvesség és a drámai erő.Jó kritikát kap második szabad színházi feladta kapcsán is, G.B. Shaw Blanco Posnet elárultatásá-nak címszerepében. Várkonyi Titusz írja Görbe Jánosról:Erőteljes közvetlenséggel és színes árnyaló készséggel mintázza meg előttünk a kötél árnyékában önmagára eszmélő, az élet nagy válaszútjára találó, a döntő sors- és lélekfordulót felismerő, lókötő legény alakját.
Aztán egy jól értesült kritikus azt is megírja: Már észrevették. Már el is vitte a Nemzeti Színház a legigazibb Shaw-színészünketHozzáteszi: Görbe mintha Clarke Gable tizedik ősét hozta volna színpadra, külsejébe is olyan szavahihető volt Blanco Posnet szerepében.

Naturalizmust orrontanak, négy évad a Nemzetiben

Görbe János 1945-től 1949-ig tagja a Nemzeti Színháznak.
Személyisége akkoriban kerül hurokba, ott kezd fulladozni a büszke jász. Miközben szakmailag nem indulnak rosszul a dolgai a Nemzeti Színházban. Első szerepe K. Szimonov Orosz emberek című darabjának Szafonov kapitánya. Pelle Pál korbeli kritikája kiemeli: Nem játssza, éli a szerepet. Írja azt is, hogy Görbe János nélkül az egész darab úgy járna, mint egy némafilm, amelynek elszakad a képeket átélhetővé varázsoló zenei kíséretet tartalmazó hangszalagja. Csak mozgó kezeket és instrumentumokat látnánk – hang nélkül, muzsika nélkül.Görbe János a Nemzetiben újra eljátssza Bagót a Csongor és Tündé-ben, szent szélhámos Gorkij Jegor Bulicsov-jában, Aenobarbus Shakespeare Antonius és Kleopátra című művében.

Horkai János, Görbe János, Sinkovits Imre és Somogyvári Pál színészek Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde című színjátékában a Nemzeti SzínházbanForrás: MTI/Farkas Tamás 50-Es Évektől

Básti Lajos Bánkja mellett ő alakítja Petúr bánt.Görbe János Gobbi Hilda partnereként vesz részt Déry Tibor Itthon című darabjában, amely előadást a Színművészeti Főiskola tanárai ajánlják a hallgatóknak, mint az író, a rendező és a játszók tökéletes együttműködésének iskolapéldáját.
Csakhogy Görbe János egyebekben nem kíván együttműködni.Érzékeli, hogy a politikai változások együtt járnak az ország szellemi jobbágyosításával. Amit arról gondol, azt nem tartja magában.
Beszél róla öltözőben, színházi büfében, bárhol, ahol kikívánkozik belőle. Ősgyökerű igazságérzet készteti a megszólalásra.Csakhogy a Nemzeti Színház igazgatója – a Horthy-korszak illegális kommunista mozgalmában a Horthy-rajongó édesanyja védőszárnyai alatt érdemeket szerzett – Major Tamás rosszul tűri az ilyesmit. Kevésbé paraszti alkatú, s Görbe Jánosnál kisebb tehetségű színészt a pályáról is letakarítana.Ám faramuci helyzetben van: Görbe karaktere akkoriban válik „rendszerigénnyé”, az új rendnek új hősök kellenek, de még épp csak kezdenek fújdogálni a munkás-paraszt származású fiatalokat pályára sodró szelek. Görbe azonban már ott van. Major Tamás – aki egyébként unikális színész és ügyes rendező – egyet tehet: megpróbálja betörni a rendszertől irtózó színészt. Hol így, hol úgy.
Görbe János a következő darabokban próbálja végig a rábízott szerepeket: Háy Gyula Isten császár, paraszt; Shakespeare Sok hűhó semmiért, O'Neill Vágy a szilfák alatt; G. B. Shaw Szent Johanna. A színházvezetés azonban ezeket minden indoklás nélkül veszi vissza tőle a bemutató előtt.Más esetben a Gellért Endre rendezte Móricz Zsigmond Sári bíró-jában azért megy neki a kritika, amiért dicsérni szokták: sallangtalan játéka kapcsán „dekadens naturalizmust” emlegetnek.
Görbe János a filmes közegben is tapasztalhatja az új rend stiláris egyszerűségét.Szőts István felkéri második közös munkájuk, az Ének a búzamezőkről című film főszerepére. A filmdráma az első világháború egyszerű emberek életére gyakorolt tragikus hatásait mutatja be két család összefonódó történetében. A film egy búzaszentelő ünnep jeleneteivel indul. Rákosi Mátyás már akkor kivonul a bemutató vetítésről. A „klerikálisnak és népieskedőnek” bélyegzett filmet pedig azonnal betiltják.
(A mélyen emberi történet kapcsán fejtették ki később olyan alkotók, mint Gaál István, Sára Sándor, Jancsó Miklós, Makk Károly, Szabó István: Szőts István filmjét, mind szemléletét és motívumait, mind pedig operatőri megoldásait tekintve a magyar modernizmus iskolateremtő alkotásnak tekintették, amelyhez időről időre visszanyúltak. Sz. Á.)
Görbe János érti a hatalom üzeneteit, 1949-ben távozik a Nemzeti Színháztól. A Belvárosi Színházba tart, s megteszi első lépéseit az alkoholizmus felé is.

 

Nincs még vége, a folytatáshoz lapozzon!