Bevezették a polgári perekben a korlátozott precedensjogot (1. rész)

2020.05.04. 11:59

Tavaly áprilistól az ítélkezési gyakorlatban gyökeres változás állt be, a Polgári perrendtartási kódex bevezette az úgynevezett korlátozott precedensjogot. A Tuller Ügyvédi Iroda szakértői sorozatukban az ezzel összefüggő jogi kérdéseket járják körül. Most az első részt olvashatják.

Dr. Horváth György kifejtette: korlátozott precedensjogot a jogalkotó akként vezette be az eljárási kódexbe, hogy az ítélet tartalmi elemeivel szemben elvártakat megváltoztatta és immáron a Polgári perrendtartás megköveteli a bíróktól azt, hogy a meghozott ítélet jogi indokolásában a bíró, amennyiben jogkérdésben eltért a Kúriának a Bírósági Határozatok Gyűjteményében közzétett határozatától, vagy az arra irányuló indítványt elutasította, akkor ennek okaira ki kell térnie.

Ennek „kikényszerítése" érdekében a jogalkotó bevezette a jogegységi panasz intézményét. Ily módon a peres felek eszköztárába újabb fegyvert adott, hiszen alapvetően a peres felek érdeke az, hogy az ügyben relevanciával bíró és számukra kedvező joggyakorlatot megkeressék és azt a bíróság elé tárják, amely első hangzásra könnyűnek tűnik, azonban egyáltalán nem az.

Először is több ezer közzétett határozat található a Bírósági Határozatok Gyűjteményében https://birosag.hu/birosagi-hatarozatok-gyujtemenye), azonban az azok között való kutatás még gyakorlott használónak is szinte lehetetlennek tűnik így elsőre. Így igen nehéz megtalálni azokat a határozatokat, amelyek az ügyben számunkra relevánsak lehetnek.

Másodszor még nem egyértelmű, hogy a közzétett határozatokból melyek azok, amelyek ténylegesen alkalmazhatóak az ügyre. Nem egyértelmű, melyek indulnak ki hasonló tényállásból, melyek alkalmazták ugyanazokat a jogszabályokat. Felmerül, netán a döntésekben megbúvó józan ész (ratio decidendi) alapján lesz egy döntés alkalmazható?

Forrás: Shutterstock

Ezek mind-mind olyan kérdések, amelyekre a jogalkalmazóknak (bíróknak, ügyvédeknek) kell a választ megtalálniuk a következő időkben, mely válaszok a következő évtizedekben meg fogják alapozni/változtatni, mind az ügyvédi, mind a bírói gondolkodást, mind magát a jogászképzést is – hangsúlyozta dr. Horváth György.

A szakértő szerint a korlátozott precedensrendszer a jövőben szükségessé teszi a precedensek között kutató ügyvédek aktív részvételét a polgári perekben.

(A Tuller Ügyvédi Iroda szakértőivel készült sorozat következő részeit hamarosan közöljük – a szerk.)