Koronavírus: ha nem utazom, mi lesz a befizetett úttal, szállással, repülőjeggyel?

2020.02.27. 10:21

A D.A.S. JogSzerviz szakértői segítenek olvasóinknak annak megértésében és megismerésében, hogy mit mond a magyar jogi szabályozás olyan megdöbbentő helyzetben, amelybe a világ került 2020-ra a koronavírus-járvány miatt. Az aggasztó hírek miatt jelenleg emberek sokasága mondja le befizetett útját, szállását, repülőjegyét... Ki fizeti a kárt, kötelesek-e az utazásszervezők irodák, repülőgéptársaságok visszafizetni a pénz? A főszabály szerint az út elmaradása a vis majornak számít és ezért egyik félnek sem felelőssége, ugyanakkor a légi társaság, az utazási iroda lehetőségeihez mérten köteles segítséget nyújtani az utasnak.

Az alaphelyzet az, hogy az utazás lefoglalásakor sem az azt igénybe vevők, sem a szolgáltatók nem láthatták előre a kialakult helyzetet, és önmagukban nem is tehetnek ellene. A jog tehát azt mondja, hogy az út elmaradása egyik félnek sem felelőssége.

A vis major fogalmát a római jogban is ismerték. A magyar Polgári törvénykönyv ennek kapcsán elháríthatatlan külső okról beszél, valami nagyobb erőről, előre nem látott kényszerítő körülményről, elháríthatatlan akadályról, amely meggátol valamely kötelezettség teljesítésében.

Jellegzetes vis major okok a természeti katasztrófák, járványok, háborúk - az ebbe a körbe tartozó körülményeket általában a felek, így például esetünkben a légitársaságok, utazási irodák, a szerződésekben meg is szokták jelölni, miszerint amennyiben az utazást vis major befolyásolja, vagy meghiúsítja, ezért nem tudnak kártérítési felelőséget vállalni.

Légitársaságok, utazási irodák tehát vis maiorként tekintenek a koronavírusra, mely a joggyakorlatot figyelembe véve megalapozott. Tekintettel arra, hogy a vírus felbukkanására, terjedésére a légitársaságoknak, utazási irodáknak nincs kihatásuk, sem magát a körülményt, sem annak következményeit nem áll módjukban elhárítani.

Erre tekintettel nem számíthatunk arra, hogy aggályainkra tekintettel visszakapjuk a már kifizetett utazás, vagy repülőjegy árát.

Ugyanakkor amennyiben utazási irodánál fizettünk be külföldi kirándulásra, és a szervező maga dönt az út lemondásáról, általános szerződési feltételein és fogyasztókkal szemben tanúsított gyakorlatán múlik majd a költségek sorsa.

Forrás: MTI/AP/Luca Bruno

Ami az olasz helyzetet illeti, jelenleg Észak-Olaszországot is a koronavírus-fertőzéssel érintett területek közt tartjuk számon, a régiót karantén alá vonták. Fontos tudnunk, hogy a külügyminisztérium egyelőre nem minősítette utazásra egyáltalán nem javasolt területnek Észak-Olaszországot.

Ugyan honlapjukon felhívják a figyelmet arra, hogy érdemes megfontolni a látogatást, s lehetőleg csak halaszthatatlan esetben keressük fel az országot, az érintett kínai tartományokhoz hasonló korlátozás nincs érvényben.

És ha van útlemondási biztosításom?

Ebben a körben azt kell mondani, hogy amennyiben rendelkezünk is útlemondási biztosítással, alaposan át kell olvasnunk annak szerződési feltételeit, mielőtt abban bízunk, hogy a költségek nagy része ebből megtérül.

Sok konstrukció ugyanis azokra az esetekre nyújt fedezetet, ha a kiutazás az adott országba ellehetetlenül, például mert a beutazást korlátozzák vagy a reptereket lezárják. Ugyanakkor a puszta aggodalom, bár érthető, nem keletkeztet önmagában jogosultságot a kifizetésre a biztosítók részéről

Noha a fentiek első hallásra kétségtelenül méltánytalannak tűnnek, ne feledkezzünk meg arról, hogy az utazás lefoglalásakor sem az igénybe vevők, sem a szolgáltatók nem láthatták előre a kialakult helyzetet, s önmagukban nem is tehetnek ellene, így az út elmaradása egyik félnek sem felelőssége – hangsúlyozták végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértői.

Ezt mondja a vonatkozó kormányrendelet

Az utazás és az utazásközvetítői tevékenységről szóló kormányrendelet szerint a szerződésszegő fél csupán akkor mentheti ki magát, ha bizonyítja, a kár olyan, ellenőrzési körén kívüli okra, körülményre vezethető vissza, amellyel a szerződéskötés időpontjában nem számolhatott.

A teljesítés tehát olyan okból vált lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, a szerződés a jövőre nézve megszűnik, további szolgáltatásokkal senki sem tartozik.

A kormányrendelet szerint a vállalkozó természetesen felel a szerződésben foglaltakért, ám kártérítési felelőssége nincs, hiszen a történtek az utazási vállalkozó akaratán kívül álló okok miatt történtek, és ennek következményeit a vállalkozó a legkörültekintőbb gondosság mellett sem lett volna képes elhárítani.

Segíteni kell a fogyasztónak

A jogszabályok ugyanakkor egyértelműek abban a kérdésben is, hogy a légitársaság, az utazási vállalkozó vis major esetén is köteles segítséget nyújtani az utasnak.

Például, a légi társaság, az utazási iroda, lehetőségeinek megfelelően akkor is segítséget köteles nyújtani az utasnak, ha annak vis major helyzetre visszavezethető nehézségei támadnak az utazás során.

https://das.hu/