Útminőségi problémákból eredő kárigény bejelentése

2019.08.27. 16:10

Sokan azzal sincsenek tisztában, hogy önmagában az a tény, hogy az úton úthiba van, és az kárt okozott a járműben, nem alapozza meg a károsult igényét. Ugyanis a bírósági gyakorlat alapján, amennyiben bizonyítható, hogy közlekedési tábla megfelelően figyelmeztetett az úthibára, és a sofőr ennek ellenére nem választott megfelelő sebességet, ezzel a kár bekövetkezésében közrehatott – mondták el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértői.

A közutakat általában, attól függően, hogy hol fekszik, az állam, vagy az önkormányzat, illetve tipikusan ezekkel, koncessziós szerződésben szerződött társaság kezeli.

A kezelés keretében leginkább az tartozik, hogy meghatározott időnként az utakat ellenőrizzék, megtisztítsák, gondoskodjanak a hibák kijavítása iránt, illetve megfelelően felhívják azokra a figyelmet.

Amennyiben az erre vonatkozó kötelezettségüket nem tudják teljesíteni, például azt igazolni, hogy ellenőrzési és helyreállítási kötelezettségüknek nem tettek eleget, úgy az ezzel okozott kárért is helytállni tartoznak.

Mi a kötelezettsége e körben a károsultnak?

Ha az érintett járművezető, egy adott útszakaszon kátyúba hajt, és ebből eredően kára keletkezett, úgy sok mindent szükséges bizonyítania. Először is azt, hogy a kár milyen szakaszon, milyen kátyú, vagy úthiba által következett be.

Ez megfelelő dokumentációval történhet meg, akár fotók készítésével, akár a rendőrség helyszínre hívásával és jegyzőkönyv felvételével – hívták fel a figyelmet a D.A.S. JogSzerviz szakértői.

A károsultnak ugyanakkor azt is igazolnia kell, hogy az autóban bekövetkezett sérülés, kizárólag az érintett úthiba miatt következett be és annak a költsége mekkora összeget tesz ki. Ez sok esetben – különösen peres eljárásban – szakértő bevonásával határozható meg.

A kárigényt egyúttal a lehető leghamarabb be kell jelenteni, igazolható módon az útkezelőjének és már az elején célszerű az igényt, az azt jogilag alátámasztó bizonyítékok megküldésével megalapozni.

A probléma sokszor az, hogy a helyszínen és a káresemény megtörténtekor elmarad a bizonyítékok rögzítése.

A kárigény megfelelő bejelentése

Az érintettek nem hívnak rendőrt a helyszínre, nem rögzítik az esetleges tanúk nyilatkozatait, nem készítenek fotókat a sérülésről, a kátyúról és a helyszínről. Ezáltal már az elején borítékolható a kárigény elutasítása.

Ugyanakkor sokan azzal sincsenek tisztában, hogy önmagában az a tény, hogy az úton úthiba van, és az kárt okozott a járműben, nem alapozza meg a károsulti igényt.

Forrás: MTI/Jászai Csaba

Ugyanis a bírósági gyakorlat alapján, amennyiben bizonyítható, hogy közlekedési tábla megfelelően figyelmeztetett az úthibára, és a sofőr ennek ellenére nem választott megfelelő sebességet, ezzel a kár bekövetkezésében közrehatott. Ez a kárigény elutasítását lehetővé teszi.

Mint ahogy az is, ha valaki olyan szakaszon megy minden nap, ismerve a közlekedési viszonyokat, ahol pontosan ismeri az úthibákat, de éppen azokra az adott helyzetben nem figyelt.

A fentiekből kitűnhet, hogy egy ilyen igény érvényesítése is megfelelő körültekintést és bizonyítékokat követel meg. Ezért a káresemény helyszínén és idején célszerű a fentiek szerint eljárni – tanácsolták végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértői.