Bedőlt cégekkel szembeni fellépés

2019.08.27. 15:30

Ha egy gazdasági társaság fizetésképtelenségét az illetékes bíróság elrendelte, azok, akiknek követelésük van vele szemben, nehéz helyzetbe kerülnek. Milyen igényérvényesítési mód lehetséges a hitelezők számára? A D.A.S. JogSzerviz szakértői erre adják meg a választ.

A felszámolási eljárás lényegében nem más, mint az érintett gazdasági társaság jogutód nélküli megszüntetésére vonatkozó eljárási mód. Tipikusan olyan cégekkel szemben kerül lefolytatásra, melyek nagy eséllyel fizetésképtelenek.

Az eljárás kezdeményezésének egyik módja, hogy az érintett adós céggel szemben, valamely hitelezője kérelmezi az eljárás lefolytatását – hangsúlyozták a D.A.S. JogSzerviz szakértői.

Szigorú szabályok a felszámolási eljárásban

Ha a bíróság elrendeli a felszámolási eljárás lefolytatását, annak tényét, elrendelésének időpontját, valamint a felszámoló adatait közzéteszi a cégnyilvántartásban.

Ettől az időponttól tekintve ugyanis a cég képviselője a felszámoló biztos lesz, valamint a tevékenyégére vonatkozóan szigorú szabályok lesznek irányadók.

A közzététel a hitelezők részére is ez egy fontos időpont. Ugyanis a felszámolási eljárás elrendelése azzal jár, hogy minden, az érintettel szemben indult eljárást meg kell szüntetni, egyben új eljárás, például polgári peres eljárás már nem kezdeményezhető.

A hitelezőknek ilyenkor arra nyílik lehetőségük, hogy az igényüket, melyet hitelezői igényeknek neveznek, bejelentsék a felszámolási eljárásban.

Hogyan működik a hitelezői igénybejelentés?

A hitelezői igénybejelentésnek szigorú szabályai vannak. Az adós céggel szembeni követeléseket írásban, a felszámoló részére, a bizonyítékok előterjesztésével, valamint költség lerovásával kell megtenni.

Ezt a közzétételtől számított 40 naptári napon belül lehetséges megtenni. A jelen időtartamon belüli igényeket, annak megalapozottságuk esetén a felszámoló nyilvántartásba veszi és az adós vagyonára meghatározott kielégítési sorrendiség szerint besorolja.

Ha a hitelező az igényét a közzétételtől számított 40 naptári napon túl, azonban 180 naptári napon belül jelenti be, akkor a következők a szabályok.

dreamstime

Bár a felszámoló nyilvántartásba veszi az igényt, csak akkor kaphat – az egyezségkötés esetét kivéve – majd kielégítést, amennyiben a 40 napon belüli igények kielégítését követően – a sorrendiséget is figyelembe véve – még maradt vagyona a cégnek.

Ha a bejelentés 180 naptári napon túli, akkor a felszámoló biztosan el fogja utasítani a nyilvántartásba vételt is.

Ezért van annak jelentősége, hogy milyen követelést és milyen határidőn belül terjeszt elő a hitelező – mondták végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértői.