Parlagfű-irtás: így kerülhető el a bírság

2019.08.21. 10:13

Az Élelmiszerláncról és Hatósági Felügyeletről szóló törvény kimondja, a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot folyamatosan fenntartani. Tehát, nem elegendő tavasszal letarolni az érintett telekrészt, a parlagfűszezon végéig gondoskodni kell az irtásról – hangsúlyozta a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Ki minősül földhasználónak a jogszabály szerint? Az a személy, aki földdel rendelkezik, illetve azt használja, vagy a föld hasznosítására kötelezett, esetleg olyan dologgal, eszközzel rendelkezik, amelyben növény fenntartható.

Így a kertesház tulajdonosa, bérlője, de akár egy balatoni nyaraló tulajdonosa is e körbe sorolandó – mutatott rá dr. Sári Judit.

Mi történik, ha a földhasználó nem gondoskodik az irtásról?

A hatóság – belterületen a jegyző, külterületen, zárt kertben a kormányhivatal – az érintett személy előzetes értesítése nélkül is ellenőrizheti az ingatlant, a kerítésen betekinthet, fényképeket készíthet, s eljárást indíthat a jogsértővel szemben.

Az sem megoldás, ha a földhasználó nem veszi át a neki címzett iratot, hiszen az akár hirdetményi úton is kézbesíthető.

Amennyiben az ingatlan birtokosa a hatóság által megszabott határidőn belül nem intézkedik az irtás iránt, a hatóság ezt helyette megteheti, s a felmerülő költségeket a földhasználóra terhelheti.

Emellett pedig bírság kiszabása iránt is intézkedhet, mely a legsúlyosabb esetekben – figyelembe véve az érintett telek nagyságát, szennyezettségét – akár ötmillió forint is lehet. Lényeges továbbá, a jogszabály eltörölte a június 30-i türelmi időt, így e dátum előtt megindítható a vizsgálat – mondta végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Nemrégiben változott a jogszabály

Változott a parlagfű elleni védekezi kötelezettségről szóló jogszabály: törölték a parlagfű virágbimbó kialakulásának megakadályozására vonatkozó június 30-ai határnapot.

Az új előírások értelmében „a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani."

Azaz, ha a helyszíni ellenőrzés során – függetlenül annak időpontjától – megállapítást nyer, hogy a földhasználó ennek nem tett eleget, a hatóság megindítja az eljárást.

Forrás: Thinkstock

A védekezési kötelezettség teljesítését belterületen a jegyző, külterületen és zárt kertben a megyei kormányhivatal ellenőrzi. A felderített, parlagfűvel szennyezett ingatlanokon az eljáró hatóság közérdekű védekezést rendel el.

A kényszerkaszálás és minden ezzel kapcsolatos hatósági feladat költsége a védekezést elmulasztót terheli. A kormányhivatal a mulasztóval szemben, minden esetben növényvédelmi bírságot szab ki, melynek összege 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet. A büntetés mértékét minden esetben a fertőzött terület nagysága, valamint a parlagfűvel való felületi borítottság határozza meg.