Baleset a strandon – ki a felelős?

2019.07.23. 00:35

A csúszdák és az egyéb szórakoztató céllal működtetett vízi létesítmények üzemeltetését a jogi szabályozás fokozott veszéllyel járó tevékenységnek tekinti – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője.


A strandokon, fürdőkben tartózkodni sajnos nem veszélytelen, gyakran hallani horzsolással járó esésekről, csonttörésről, vagy tragikus esetben akár maradandó egészségkárosodással, vagy halállal járó balesetekről – fejtette ki dr. Fekete Klaudia.

Felmerül a kérdés, hogy vajon ezekben az esetekben kinek és milyen felelőssége van, és kivel szemben érvényesíthető a kárigény?

A jegyváltás jogviszonyt jelent

Fontos tisztában lenni azzal, hogy a strandokra, csúszdaparkba történő jegyváltással szerződéses jogviszonyba kerülünk az adott létesítményt üzemeltető személlyel, melynek során elfogadjuk a hatályban lévő üzletszabályzatokat és belső előírásokat.

Ezeket az előírásokat a fürdőzők számára hozzáférhető helyen kell közzétenni.

Az üzemeltetőt fokozott felelősség terheli azt illetően, hogy felhívja a figyelmet a balesetveszély előidézésére alkalmas helyszínekre, különböző táblák, feliratok és piktogramok kihelyezésével.

Ettől függetlenül azonban a polgári jog általános előírása szerint maguk a fürdőzők is kötelesek az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítani a fürdőkomplexum használata során, kötelesek kellő gondossággal eljárni és a veszélyes helyzeteket kerülni.

Fokozott veszéllyel járó tevékenység

A csúszdák és az egyéb szórakoztató céllal működtetett vízi létesítmények üzemeltetését a jogi szabályozás fokozott veszéllyel járó tevékenységnek tekinti.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az üzemeltetők csak abban az esetben mentesülhetnek a felelősség alól egy káresemény, baleset bekövetkezése esetén, ha a bizonyítani tudják, hogy a kárt olyan elháríthatatlan ok idézte elő, amely a fokozott veszéllyel járó tevékenységük körén kívül esik.

Forrás: Thinkstock

Egy baleset bekövetkezése esetén mindenképpen javasolt jegyzőkönyvet felvenni, mely tartalmazza a baleset körülményeinek, helyszínének és időpontjának részletes leírását – mutatott rá a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Emellett javasolt a jelenlévő tanúk adatainak a rögzítése is, arra az esetre, ha a későbbiek során a balesettel összefüggésben felmerülő kárigény – mint például kórházi kezelési költségek, gyógyszerköltségek, munkabér kiesés és az elszenvedett személyi sérülés miatti sérelemdíj igények – érvényesítése során a fürdő üzemeltetőjével szemben jogvita alakulna ki, és esetlegesen peres eljárást kellene indítani.