D.A.S. JogSzerviz: hogyan tanúskodjunk polgári perben?

2019.07.17. 17:59

A tények bizonyítására a polgári peres bírósági eljárásban is szüksége lehet bármelyik félnek, ennek egyik eszköze a tanúvallomás. A peres fél a tanú megidéztetése előtt nem köteles egyeztetni a tanúként meghallgatni kívánt személlyel, így amennyiben a bíróság az indítványnak helyt ad, akár váratlanul is érhet bennünket, hogy idézést kaptunk. Mi a teendő ilyen esetben? A D.A.S. JogSzerviz szakértője ismerteti a legfontosabb tudnivalókat.Dr. Gombolai Éva kifejtette: az idézést alaposan olvassuk át, hiszen a legfontosabb tudnivalókról a bíróság abban nyújt tájékoztatást. Ilyen a meghallgatás időpontja és helyszíne. A tanúzás állampolgári kötelezettség, így a bíróság felhívásának kötelesek vagyunk eleget tenni.

Amennyiben valamilyen ténylegesen halaszthatatlan elfoglaltságunk van, például külföldi tartózkodás, tervezett műtéti időpont, úgy azonnal vegyük fel a kapcsolatot a bírósággal. A bíró mindenképpen kérni fogja az írásos igazolást is, de ilyen esetben javasolt már előzetesen jelezni a felmerült akadályt.

A munkáltató értesítése

Egyéb esetben kötelesek vagyunk megjelenni, ezt a munkáltatónk sem akadályozhatja meg. A tanúvallomás idejére ugyanis mentesülünk a munkavégzési kötelezettség alól, illetve arra az időszakra távolléti díj illet meg bennünket.

Természetesen a munkáltatót is tájékoztatnunk kell előzetesen, hogy mi az indoka a távolmaradásunknak. Az idézés rendszerint hetekkel, hónapokkal a kitűzött tárgyalási határnap előtt megérkezik, így módunk van jó előre átszervezni az adott nap programját.

Ellenőrizzük, hogy a bíróság nem szólított-e fel bennünket valamilyen okirat felmutatására. Amennyiben igen, úgy azokat készítsük elő. Az idézést vigyük magunkkal, hiszen ezt a beléptetéskor is kérhetik, illetve segít a pontos eligazodásban a bíróság épületén belül.

A D.A.S. JogSzerviz szakértője kiemelte: 14 éven aluli gyermekek a bíróság épületében nem tartózkodhatnak, így semmiképpen ne számoljunk azzal, hogy a meghallgatás idejére gyermekünket magunkkal visszük.

A tárgyalás napján a kitűzött időpont előtt érjünk a bíróságra, hiszen a beléptetés pár percet igénybe fog venni, melynek általában része, hogy át kell sétálni egy biztonsági kapun. A meghallgatásra nem szükséges kiöltözni, de öltözékünkkel is tartsuk tiszteletben a bíróságot, és az eljárás méltóságát. A bíróságnak is kötelessége a meghallgatás során emberi méltóságunk tiszteletben tartása. Telefonunkat kapcsoljuk ki a tárgyalás kezdete előtt.

A tárgyalás kezdetén mindenki együtt bemegy a tárgyalóba, az eljáró bíró számba veszi a megjelenteket, majd ő dönt arról, hogy azonnal megkezdi-e a meghallgatást, vagy el kell hagyni a tárgyalótermet, és ismét szólítani fogja-e a tanúkat. Be kell mutatnunk személyi igazolványunkat, lakcímkártyánkat, illetve az adókártyánk is legyen nálunk.

Az igazmondási kötelezettség

A meghallgatás rendszerint a bírósági pulpitus előtt középen, állva történik. A bíróságnak kötelessége figyelmeztetni a tanút a hamis tanúzás következményeire. Ez a figyelmeztetés nagyon zord módon hangzik középen állva, ezért jó, ha tudjuk, hogy ez egy kötelező elem, de az igazmondási kötelezettség is.

A törvény egyes esetekben felmentést ad a tanúvallomás alól, ezek részletesen szerepelnek az idézésben is. Leggyakoribb eset valamelyik peres fél hozzátartozója, vagy aki a meghallgatás folytán magát vagy közeli hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná.

Forrás: MTI/H. Szabó Sándor

Míg előbbi esetben a teljes vallomás megtagadható, utóbbi esetben csak az azzal kapcsolatos kérdésben. Szóba jöhet továbbá titoktartási kötelezettség is. A bíróság tisztázza továbbá azt is, hogy nem áll-e perben, haragban valamelyik féllel, vagy egyéb okból nem érzi-e magát elfogultnak a tanú.

Az eljáró bírótól függ, hogy arra kéri-e a tanút, összefüggően mondja el az üggyel kapcsolatos tudomását, vagy azonnal kérdéseket tesz-e fel. A peres feleknek, illetve képviselőiknek is van módja kérdésfeltevésre, illetve tanúként mi is jelezhetjük, ha meglátásunk szerint valamilyen az üggyel kapcsolatos fontos kérdésről még nem esett szó.

A meghallgatás során természetesen mód van arra, hogy jelezzük, ha a feltett kérdést nem értettük. Előfordulhat, hogy olyan kérdéseket tesznek fel, amelyre azért nem tudunk válaszolni, mert a mi észlelési körünkön kívül eső történésre vonatkozik, vagy egyszerűen az időmúlás miatt már nem emlékszünk rá. Ebben az esetben ezt jelezzük a bíróság felé.

A meghallgatás végén jelezhetjük, amennyiben a megjelenéssel kapcsolatosan költségigényünk van, illetve azt is, amennyiben igazolásra van szükségünk a megjelenés időtartamára vonatkozóan – mondta végezetül dr. Gombolai Éva.