Mire figyeljen a munkáltató a határozott idejű munkaviszonynál?

2019.07.09. 11:33

Amennyiben a felek eltérően nem állapodnak meg, a jogviszony határozatlan időtartamra jön létre. A munkavállaló és a munkáltató ugyanakkor szabadon megegyezhetnek határozott időre szóló jogviszonyban is, melynek azonban van néhány fontos korlátja. Munkáltatói oldalról az alábbiakra szükséges kiemelt figyelmet fordítani – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője.


A hatályos jogszabályok alapján a határozatlan idejű jogviszony tartamát naptárilag, vagy más alkalmas módon kell meghatározni – fejtette ki dr. Heinrich Renáta.

Előbbi különösebb magyarázatot nem igényel, a második lehetőség azonban érdekesebb, ekkor ugyanis nem feltétlenül határozható meg pontosan a jogviszony várható vége.

Ilyen esetben a munkáltatót speciális tájékoztatási kötelezettség terheli: informálnia kell a munkavállalót a jogviszony várható tartamáról is.

Fontos, hogy amennyiben a jogviszony tartama nem naptárilag kerül meghatározásra, a megszűnés időpontja nem függhet kizárólag az egyik fél akaratától – nézzünk erre egy konkrét példát.

Konkrét példa

Amennyiben a munkáltató meghatározott ideig távollévő munkavállaló helyettesítésére vesz fel új munkaerőt, úgy a jogviszony várható tartamát a helyettesítendő munkavállaló visszatérése határozza meg, tehát az nem függ a szerződést megkötő felek akaratától.

Ezzel szemben nem szabályos például azt kikötni a munkaszerződésben, hogy a foglalkoztatás addig tart, ameddig a munkáltató például egy adott telephelyt működtet, hiszen ez olyan kérdés, melyben kizárólag a munkáltató fog dönteni, tehát csak az ő akaratától függ majd a jogviszony megszűnésének időpontja.

A tartósan távollévő munkavállaló

Munkáltatóként azonban akkor is kerülhetünk kellemetlen helyzetbe, ha tartósan távollévő munkavállalónkat kívánjuk határozott idejű foglalkoztatásra felvett alkalmazottal pótolni. Ha ugyanis a távollét időpontja valamely okból meghosszabbodik, az egyben a határozott idő meghosszabbodásával is jár.

Ezzel egészen addig nincs probléma, ameddig ez a tartam nem éri el az öt évet – figyelmeztetett a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

A hatályos jogszabály ugyanis kifejezetten leszögezi, hogy a határozott idejű foglalkoztatás tartama ezt az időkorlátot nem haladhatja meg, és a tartamba bele kell számítani a meghosszabbítást is.

Forrás: Thinkstock

Lényeges, hogy önmagában attól, hogy a felek a határozott idő lejárta ellenére is ráutaló magatartással folytatják a szerződésből eredő kötelezettségek teljesítését a meghatározott időn túl is – tehát a munkavállaló továbbra is munkába jár, a munkáltató pedig teljesíti a bérfizetést – nem teszi a jogviszonyt határozatlan időtartamúvá.

Amennyiben a határozott idő ötéves korlátját a munkáltató túllépi, munkaügyi ellenőrzéssel és hatósági szankciókkal is számolnia kell.

Ha a körülmények arra mutatnak, hogy a jogviszony a nem befolyásolható tényezők miatt ezen túl is meghosszabbodna, érdemes a munkaszerződést határozatlan időtartamúra módosítani – ennek törvényi korlátja nincs – mondta végezetül dr. Heinrich Renáta.