D.A.S. JogSzerviz: mikor veszélyes, illetve biztonságos egy termék?

2019.07.07. 21:44

Ha az áru biztonságosságát jogszabály, vagy nemzeti szabvány nem határozza meg, akkor minősül biztonságosnak, ha a fogyasztó életét, egészségét, testi épségét a rendeltetésszerű, vagy az észszerűen várható használat időtartama alatt nem, vagy csekély mértékben veszélyezteti – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Tipikus eset, amikor bútorvásárlás után kiderül, a bútor instabil, nem lehet beállítani, valami nem stimmel vele – fejtette ki dr. Gombolai Éva. A következő lépés a reklamáció, amelyet viszont az üzlet visszautasít.

Mindezt arra hivatkozva teszi, hogy a termék hibátlan, garanciális jellegű meghibásodás vagy anyaghiba nem merült fel, vagyis mi hibáztunk az összeszerelés, a használat során.

Mit lehet tenni, ha az eladó nem együttműködő, ám a vásárló változatlanul úgy érzi, nem hibázott, hanem a termék maga a hiba forrása? Fontos, hogy a termékek biztonságosságát szabványok, előírások határozzák meg.

A biztonságos áru követelménye

Ha az áru biztonságosságát jogszabály vagy nemzeti szabvány nem határozza meg, az áru akkor minősül biztonságosnak, ha a fogyasztó életét, egészségét, testi épségét a rendeltetésszerű vagy az észszerűen várható használat időtartama alatt nem, vagy csekély mértékben veszélyezteti.

Forgalomba tehát csak biztonságos áru hozható – hangsúlyozta a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Ezen előírás betartásáért a gyártó és a forgalmazó is felelős. Ez egyben azt is jelenti, hogy amennyiben valamely termékkel kapcsolatban utólag merül fel annak gyanúja, hogy nem biztonságos, a forgalmazó köteles elősegíteni az általa forgalomba hozott áru biztonságosságának ellenőrzését.

Amennyiben a gyártó vagy a forgalmazó kifejezetten tudják a rendelkezésükre álló tájékoztatás vagy szakmai ismeret alapján, hogy az általuk forgalomba hozott áru nem felel meg a fent meghatározott biztonságossági követelménynek, kötelesek a hatáskörrel rendelkező hatóságot haladéktalanul tájékoztatni.

Forrás: Shutterstock

Ezzel egyidejűleg rendelkezésére kell bocsátaniuk a veszély elhárítására vonatkozó adatokat. Ilyen eljárások eredménye lehet a termék visszahívása is.

A Békéltető Testület szerepe

Amennyiben az eladó vállalkozás panaszunkat elutasítja, úgy Békéltető Testülethez fordulhatunk, vagy akár bíróság előtt is lehet pert indítani. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése.

A Békéltető Testület eljárásának célja egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelen volta esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltető testületi eljárás díjmentes és a fogyasztó kérelmére indul – mondta végezetül dr. Gombolai Éva.