Hogyan változtathatunk a szerződésben tett nyilatkozatunkon?

2019.06.23. 18:14

Kivételes esetekben van lehetőség arra, hogy saját szerződéses nyilatkozatunkat megtámadjuk még akkor is, ha az már hatályba lépett. A megtámadás azonban nem lehetséges bármely ok miatt, azok körét ugyanis a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény pontosan megszabja – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

A polgári jog egyik alapelveként tartják számon a „pacta sunt servanda" kifejezést, amely azt jelenti, hogy a megkötött szerződéseket be kell tartani, és ennek kötelező ereje van – fejtette ki dr. Gombolai Éva.

Függetlenül attól, hogy egyoldalú, vagy szerződéses jognyilatkozatról van-e szó, az alapelv ellenére kivételes esetekben mégis van lehetőség arra, hogy saját nyilatkozatunkat hatástalanítsuk, pontosabban fogalmazva, megtámadjuk akkor is, ha az már hatályba lépett.

A megtámadás azonban nem lehetséges bármely ok miatt, azok körét ugyanis a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény pontosan megszabja.

A Polgári törvénykönyv megtámadási okai

Megtámadási ok lehet, ha a nyilatkozat megtételekor a másik fél szándékos magatartásával tévedésbe ejtett, vagy tartott bennünket, vagy ha az általunk és a másik fél által teljesítendő szolgáltatás között feltűnően nagy az értékaránytalanság.

A D.A.S. JogSzerviz szakértője hangsúlyozta: ez nem mentesíti a felet a gondos és alapos tájékozódás kötelezettsége alól egyik esetben sem.

Amennyiben a feltűnő értékaránytalanság felismerhető, például a piaci viszonyok felderítése révén, akkor nem támadhatjuk meg a szerződést.

Ily módon, ha valaki úgy adja el az ingatlanát töredékáron, hogy rosszul árazta be annak értékét, úgy ez önmagában még nem feltétlenül érvénytelenségi ok.

A szerződés lényeges körülményére kell vonatkoznia

A tévedés és megtévesztés körében ki kell emelni, hogy annak a szerződés lényeges körülményére kell vonatkoznia.

Amennyiben például valaki úgy bérel ki egy üzlethelyiséget, hogy a bérbeadó szándékosan megtévesztő adatokat szállít részére a várható vásárlói forgalomról, úgy azzal tévedésbe ejtheti a bérlőt.

Forrás: Shutterstock

Utóbbi emiatt a saját jognyilatkozatát eredményesen megtámadva szabadulhat a bérleti szerződésből eredő fizetési kötelezettség alól.

Mód van a közös megegyezés megtámadására is, de gyakorlatilag bármely szerződés a fenti feltételek mellett megtámadható.

A megtámadást a másik féllel írásban kell közölni a szerződés megkötését követő egy éven belül.

Amennyiben az eredményes, vagyis a másik fél elfogadja, úgy a szerződés visszamenőlegesen érvénytelenné válik. Amennyiben a másik fél nem fogadja el, úgy bírósághoz kell fordulni – tanácsolta végezetül dr. Gombolai Éva.