Elképesztő, pártállami időket idéző közleményt adott ki a Színművészeti a meghallgatásról

2019.12.04. 20:52

Nyugodtan mondhatjuk, elképesztő közleményt adott ki a Színművészeti Egyetem Gothár Péter meghallgatásáról, ami után - ahogy megírtuk - semmilyen döntés nem született. A rendszerváltás előtti, állampárti időket idéző közleményben alig esik szó Gothár Péterről és arról, mit csinált, a szöveg szinte teljes egészében arról szól, hogy mennyire káros, hogy a sajtó - legalábbis egy része, mert a balliberális propagandasajtó hallgat az ügyben, és mindent megtesz, hogy jelenlétével és kérdéseivel ne zavarja a Színművészeti vezetőinek nyugalmát - tudósítani próbál a történtekről, és meg akarja tudni, hogy mit követett el Gothár Péter.

Nehéz kiválasztani, hogy a közleménynek melyik a legdöbbenetesebb mondata: esélyes az, amelyben Gothár ügyét letudja azzal, hogy bejelentés nem érkezett (tehát akkor az egyetemnek ezek szerint nem is feladata, hogy bármit vizsgáljon, nem feladata, hogy megtudja, mit tett Gothár a Katonában, és az alkalmassá teszi-e arra, hogy a kamaszkorból alig kinőtt fiatalokat tanítson), az a mondat, amelyből kiderül, hogy az egyetem azt akarja kutatni, hogy vajon miért érték súlyos károk az egyetem jó hírét és morális integritását (segítünk, azért, mert még mindig el akarják tussolni Gothár Péter szexuális zaklatási ügyét), az a mondat, ami a sajtóközlemények (!) hatását akarja elemezni, de az a mondat is, amely jogi eszközökkel fenyegetőzik - persze, nem Gothár ellen.

Mi azonban azt a mondatot választanánk, amely magyarázatot ad arra, miért halasztgatták folyamatosan a mai ülést, és végül, miért mentek ismeretlen helyre megtartani. Nos, azért, mert "túlzott médiafigyelem" irányult az ülésre.

AZ ETIKAI BIZOTTSÁG ÖSSZEFOGLALÓJA A 2019. DECEMBER 4-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSRŐL


Az SZFE Etikai Bizottsága ma megtartotta második ülését és meghallgatta Gothár Pétert az ügyében folyó etikai eljárás keretében.
A szabályzatban foglaltakkal összhangban az ülésen független szakértő pszichiáter vett részt, továbbá a fenntartó minisztérium delegáltja is jelen volt.

A bizottság megállapította, hogy az egyetemen történt esetleges etikai vétségről továbbra sem érkezett bejelentés. Az egyetem jó hírét, morális integritását ettől függetlenül súlyos károk érték az elmúlt hetekben. A bizottság feladatának tekinti, hogy ennek okait és mértékét megvizsgálja, hatásait lehetőség szerint csökkentse.

A bizottság a következő ülésén az általa kezdeményezett, jelenleg is folyó további meghallgatások eredményeit fogja áttekinteni, elemzi az üggyel kapcsolatos sajtóközlemények hatásait, és helyzetértékelése alapján ajánlást tesz az egyetem vezetésének.

Az ártalmak csökkentése érdekében rendkívül fontos, hogy a bizottság zavartalanul, nyugodtan folytathassa le az eljárást.

Még fontosabb, hogy a hallgatók nyugalma, biztonsága és biztonságérzete ezen folyamatok közben se sérülhessen.

Ennek feltételeit az egyetemen belül és kívül is biztosítani kell. A bizottság mai ülését a túlzott médiafigyelem csaknem lehetetlenné tette – a hasonló helyzetek jövőbeni elkerülése érdekében ezúton is kérjük a nyilvánosság és a sajtó együttműködését, segítségét. A sajtó képviselőinek is be kell látniuk, hogy egy nagy múltú nemzeti intézmény integritásának megőrzése, a magyar színház- és
filmművészet felnövekvő nemzedékei képzésének zavartalansága rendkívüli horderejű ügy, tehát nem engedhető meg, hogy a napi bulvárhírek szintjén megfogalmazódó leegyszerűsítő ítéletek befolyásolhassák.

Az egyetemünk rossz hírét keltő alaptalan vádaskodásokkal, rosszhiszemű híresztelésekkel szemben jogi eszközökkel lépünk fel.

Upor László
rektorhelyettes

Nem árt elmondani, hogy ez mire vonatkozik: arra, hogy összesen hat médium képviselője az utcán állt és várt. A Színművészeti épületébe egyedül az Origo ment be, még reggel fél kilenckor (beengedtek minket), majd 10-kor minket is kiküldtek. Ettől kezdve nem volt bent senki. A Színművészeti szerint tehát az, hogy Gothár Pétert az a veszély fenyegette, hogy az épületen kívül kérdéseket tesznek fel neki, az eljárás sikerét fenyegette.