Erzsébet-nap az örök értékek mentén

2019.11.21. 12:48

A mese varázsa, klímaproblémák, fenntarthatóság, tudomány, művészet, sport, társadalmi érzékenyítés, karitatív tevékenységek és mindezek kapcsolata mentén szerveződtek a hétfői és keddi hagyományos Erzsébet-napi programok a nagy múltú budai gimnáziumban. A kétnapos rendezvény egyben pályaorientációs nap is volt, amelyhez ebben a tanévben neves előadók meghívásával a magyarországi UNESCO Társult Iskolák Hálózatának Nyílt Napok című programsorozata is csatlakozott.

MÚLT ÉS JELEN
Az UNESCO Társult Iskolák Hálózatát (Associated Schools Network) 1953-ban hozták létre, és napjainkra 182 ország mintegy 11.000 oktatási intézménye vált a nemzetközi hálózat tagjává. A hálózat tagjai nem különleges vagy kivételezett intézmények, hanem olyan általános és középiskolák, amelyek vállalják, hogy az UNESCO-célkitűzésekkel összhangban, mindennapi munkájuk keretében fokozott figyelmet fordítanak olyan kiemelt témakörökre, mint a globális felelősségvállalás, béke és erőszakmentesség kultúrája; fenntartható fejlődés és életmód; kultúrák közötti tanulás és a kulturális sokszínűség és örökség megbecsülése.Magyarország az 1960-as években csatlakozott a kezdeményezéshez, jelenleg 21 iskola vesz részt a Társult Iskolák Hálózatában. 1969 óta Magyarország legelső UNESCO Társult Iskolája a Szilágyi Erzsébet Gimnázium, külföldi kapcsolatai azóta is folyamatosak és sokfélék. Az 1970-es évek elején jött létre kulturális diákcsere a strasbourgi Fustel de Coulanges Gimnázium növendékeivel és később más európai országok iskoláival is, 1979-től napjainkig pedig éppen 40 éve ápol intenzív kapcsolatokat a gimnázium a Düsseldorf melletti Heiligenhausban lévő középiskola diákjaival.A gimnázium életében kiemelkedő esemény volt, amikor a párizsi UNESCO-központ díszoklevelet és emlékplakettet adományozott az intézménynek az UNESCO célkitűzéseinek megvalósítása terén elért eredményeiért. Mindezért köszönet illeti dr. Szalontay Károlyné elhunyt volt tanárnőt, aki hosszú évekig irányította az iskola UNESCO-munkáját, és ragyogó sikereket ért el növendékeivel. A gimnáziumban az UNESCO Társult Iskolai koordinátori munkát jelenleg Varga Ágnes tanárnő végzi, aki elődeihez hasonlóan lelkesen és magas színvonalon látja el feladatát. A Bauhaus stílusban készült iskolaépület az UNESCO által képviselt épített örökség védelme szempontjából is kiemelkedő jelentőségű.Az UNESCO Nyílt Napok című programsorozatban évente legalább három Társult Iskola vesz részt. Az események célja a magyarországi iskolahálózat aktív tagjainak bemutatása, lehetőséget teremtve ezzel a szervező iskolának, hogy saját tevékenységét, eredményeit minél szélesebb körben megismertethesse. Idén a Szilágyi Erzsébet Gimnázium az Erzsébet napi programjával csatlakozott az UNESCO Nyílt Napok sorozathoz.

ERZSÉBET-NAPI GÁLAEST A MOM KULTURÁLIS KÖZPONTBAN
A gimnázium november 18-i gálaestjén hosszú évek óta osztályprodukciók láthatók, amelyek egy-egy téma köré csoportosulnak. A műsoros est két részből áll, amelyen rendszerint valamennyi osztály fellép, a rendezési feladatokat végző 10. évfolyam kivételével. Mivel csak 400 néző fér el a rendezvény helyszínéül szolgáló MOM Kulturális Központ színháztermében, a szünetben nézőcsere zajlik, hogy minden szülő részese lehessen gyermeke produkciójának.Az UNESCO Társult Iskolai tagságra tekintettel, a most hétfői rendezvényen Bajkó Judit igazgatónő megnyitó szavai után Dr. Soós Gábor UNESCO MNB főtitkár is köszöntötte a résztvevőket-vendégeket kiemelve az intézmény 50 éves Társult Iskolai tagságát, valamint az UNESCO négy oktatási alappillérét: megtanulni megismerni, megtanulni cselekedni, megtanulni létezni és legfőképpen megtanulni együtt élni.

Dr. Soós Gábor, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság főtitkáraForrás: Indri Dániel Janisz - OFI

 Az idei gála előadásai a Mese és Klíma témakörökhöz kapcsolódtak. Az iskolában tanító pedagógusok és a meghívott vendégek számára is tanulságos volt már önmagában az a tény, hogy a 13 fellépő osztályból 11 a klíma témakört választotta, bizonyítva ezzel a mai középiskolás generáció érzékenységét Földünk legégetőbb aktuális kérdései iránt.A globális problémák színpadra vitelekor az osztályok a téma komolyságának érzékeltetése mellett a humor eszközét sem nélkülözték, így a közönség igazán színes és színvonalas produkciókat láthatott.

EGY NAP – SOK LEHETŐSÉG
A ma nyolcosztályos szerkezetben oktató gimnázium rendezvénye november 19-én reggeltől, tanítási időben, de tanítás nélküli munkanap keretében, az iskolában folytatódott. Ekkor a diákok – az Erzsébet-napi pályázatok díjkiosztója után – szimultán megtartott, különböző előadásokon vehettek részt saját választásuk alapján. A meghívott előadók ebben az évben a tudomány, a művészetek, a sport, a fenntarthatóság és a karitatív tevékenységek területeiről érkeztek, illetve az iskola diákjainak érzékenyítése céljából a témanapra kerekes székes vendégek is meghívást kaptak. A program szervezésében az iskolai diákbizottság is nagy szerepet vállalt.
Az előadások még változatosabbá tétele céljából az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága a következő neves előadókat hívta meg az iskolába:
• A Tudomány témakörben a Nők a Tudományban Egyesülettől Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla egyetemi adjunktus Tóth Krisztina és Barczikai Dóra doktoranduszaival együtt bemutatta a diákoknak az egyesületet, amely legfőbb küldetésének tartja a felső tagozatos és középiskolás korú diáklányok segítését a megfelelő hivatás kiválasztásában, illetve az ahhoz vezető út bejárásában főleg olyan esetekben, amikor azt a régi társadalmi sztereotípiák következtében „férfias" szakterületnek tartja a családi vagy a tágabb közvélemény.

Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla egyetemi adjunktus, a Nők a Tudományban Egyesület elnökségi tagjaForrás: Indri Dániel Janisz - OFI

• A Művészet témában: Hajdú D. András fotográfus tartott vetítéssel egybekötött izgalmas élménybeszámolót, aki évek óta rendszeresen kíséri kamerájával Kongóban Dr. Hardi Richárdot, azt a 25 éve ott élő magyar szerzetes szemorvost, aki az egyenlítői erős napsugárzás következtében kialakult hályogtól megvakult embereket operálja, visszaadva ezzel látásukat.

Hajdú D. András fotográfusForrás: Indri Dániel Janisz - OFI

• A Sport világából Czene Attila olimpikon, a Magyar Szabadidősport Szövetség elnöke érkezett az iskolába, aki személyes hangvételű tanácsokon keresztül látta el életviteli és lelki útravalóval az őt hallgató diákokat, hogy egyéniségüket megőrizve válhassanak sikeres, tudatos és kiegyensúlyozott felnőtté.

Czene Attila olimpikon, a Magyar Szabadidősport Szövetség elnökeForrás: Indri Dániel Janisz - OFI

• A fogyatékkal élőkkel kapcsolatos programokról, a diákság érzékenyítési lehetőségeiről beszélt Rosner Imre, a Szerencsejáték Zrt. karitatív osztályvezetője. Előadásában bemutatta a kérdés megítélésének változást az emberiség történetében, elérkezve a napjaink elfogadott álláspontjához a „Semmit rólunk, nélkülünk!" elvhez.

Rosner Imre, a Szerencsejáték Zrt. karitatív osztályvezetőjeForrás: Indri Dániel Janisz - OFI

• A diákoknak szóló komplex fenntarthatósági programot, a PontVelem Okos Programot ismertette Matolcsy Miklós, a közoktatási intézményekkel is szoros együttműködésben tevékenykedő PontVelem Nonprofit Kft. ügyvezetője. A program a fenntarthatóság, a pénzügyi tudatosság és az érzékenyítő-karitatív vonalon egyaránt számos aktivitást kínál a diákoknak. 12 órától a tematikus napot társasjáték-lehetőségek, a felsőbb évfolyamokon tanár-diák meccsek és nem utolsó sorban a Káldi Katalin tanárnő által vezetett izgalmas iskolai Bauhaus-séta zárták.

A szervezők és a meghívott előadók egybehangzó véleménye alapján elmondható, hogy az UNESCO Társult Iskolák Hálózatának Nyílt Napok című programsorozata, a Szilágyi Erzsébet Gimnázium hagyományos Erzsébet-napi rendezvényeivel karöltve, rendkívül sikeresen zárta 2019-2020. tanévi első programját.