Orbán: A győztesnek nem igaza van, hanem feladata

A társadalmi szerződésről és a reformátusok dicsőségéről beszélt Orán Viktor kormányfő Debrecenben szombaton. A református iskolák és a kollégium tízmilliárd forintot kap a következő években. Pár tucat tüntető várta a miniszterelnököt a Nagytemplom előtt: baloldalt a DK, az MSZP, az EGyütt 2014, jobboldalt egy árpádsávos zászlós csoport.

Az egyetemes reformáció elindulásának 500. évfordulójáig, 2017-ig a magyar kormány tízmilliárd forintot biztosít a Debreceni Református Kollégium és iskoláinak rendbehozatalára - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök szombaton, a debreceni Nagytemplomban rendezett hálaadó istentiszteleten.

A kormány meggyőződése, hogy ez a támogatás nem egyszerűen a múltunk megbecsülése, hanem a jövő reformátusságáról, a jövő magyarságáról szól - hangoztatta a miniszterelnök a 475 éves Debreceni Református Kollégium, a 175 éves debreceni Dóczy Gimnázium és a magyar református egység napja alkalmából rendezett ünnepi istentiszteleten.

A kormányfő beszéde elején utalt Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökének az istentiszteleten mondott szavaira, amikor a dzsungel törvényét idézve a püspök Maugli szavaival kijelentette: "egy vérből valók vagyunk, te meg én". "Maugli így folytatta: farkasok vagyunk" - szőtte tovább a gondolatot beszédében Orbán Viktor, ami - mint kifejtette - azt jelenti: az erősek összefognak, a gyengék széthullanak.

"Három éve a magyarok világossá tették: összefogást, alapvető változást akarnak az élet egész területén (...), olyan új politikai, társadalmi, gazdasági rendszert, amely végre rendet teremt" - mondta a kormányfő. Orbán Viktor szerint ezért tekintik a választási eredményt társadalmi szerződésnek, amely megalapozta a nemzeti együttműködés rendszerét, mert "az erősek összefognak, a gyengék széthullanak". A nemzeti együttműködés rendszerének első számú szabálya: a győztesnek nem igaza van, hanem feladata - jelezte a miniszterelnök, aki nagyrabecsülését fejezte ki a Magyarországi Református Egyháznak azért, amit a magyar református közösségért tett.

"A kommunista diktatúra (...) ellopta (...) azt a perselyt, amelyet évszázadokon keresztül a magyarok adományoztak" az egyházaknak - mondta a kormányfő. Az egyházak támogatásával összefüggésben megjegyezte: a kormány visszaadja az egyházaknak, a magyar népnek azt, amit elvettek tőlük. Tudjuk: az egyházak nem szoktak összepakolni, nem szokták itt hagyni az országot, nem szoktak itt hagyni bennünket - hangsúlyozta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy az egyházak nem verik nagydobra azt, amit az emberekért tesznek.

A Magyarországi Református Egyház hiszi és vallja: Soli deo Gloria, egyedül Istené a dicsőség - mondta a kormányfő, majd utalt arra, hogy a protestantizmus összefonódott a nemzet sorsával, és példákat sorolva idézte, hogy a magyar protestantizmus "legnagyobb emlékműve" a magyar nyelv. Méltatta a nyelv megőrzésében a Debreceni Református Kollégium szerepét, amely évszázadokon át prédikátorokat, tanítókat képzett, akik később az egész ország területén a gyülekezetek, az iskolák élére álltak.

Orbán Viktor szerint a reformátusok jelmondata, miszerint az egyházat szüntelenül reformálni kell, érvényes az állam megújításában is. "Európa mintha most elfeledkezett volna erről" - jegyezte meg a miniszterelnök, aki szerint "az internacionalista, szabadelvű" szellemben vezetett Európa "egyre mélyebben gázol a válság ingoványába". Magyarország keresztény-keresztyén értékei adják azt az erőt, hogy úrrá legyen a válságon, amiben jelentős szerepe van a kormány és a történelmi egyházak együttműködésének - mondta Orbán Viktor a debreceni református Nagytemplomban.

A kormányfő beszédét követően Orbán Viktor és Bölcskei Gusztáv a Nagytemplomban aláírta a bejelentett támogatásról szóló megállapodást. Az ünnepi eseményt megelőző istentiszteleten a püspök igehirdetésében arról beszélt, hogy a református kollégium az évszázadok során "sok-sok európai város szellemi kincseit, örökségét idehozta, hogy tékozolva szórja szét kis falvakban". "Összegyűjteni és azután szétszórni - ez az a titok, amely a református kollégiumot megtartotta, válságos időszakokban is" - tette hozzá a püspök. "Egy vérből vagyunk, Isten az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette" - utalt az összefogás erejére igehirdetésében Bölcskei Gusztáv.

Orbánt Viktort a Nagytemplom előtti téren mintegy 30 tüntető fogadta; a kormányfő elleni tüntetést a Demokratikus Koalíció szervezte, a demonstrációhoz csatlakozott az MSZP, az Együtt 2014 és a Magyar Szolidaritás Mozgalom. A tér másik felén hasonló számú, nemzeti és árpádsávos zászlókat lengető csoport a magyar református egység mellett demonstrált.