Ígéretek földje - A munkanélküliség

2010.04.01. 9:31

Az [origo] a választásokig hátralevő másfél hétben minden hétköznap feldob egy olyan problémát, amit az ország jövője szempontjából fontosnak tartunk, és amire megítélésünk szerint a hatalomra törő pártoknak válaszokat kellene találniuk. Hogyan küzdjünk a munkanélküliség ellen? Nézze meg, mit mondanak a szakértők, a problémákat közelről figyelők, szavazzon, hogy ön milyen megoldást tartana jónak, és olvassa el, mit ígérnek a pártok! Jöjjön velünk az ígéretek földjére!

Szavazás

 

Olvassa el, hogy milyennek tűnik eddig olvasóinknak az ígéretek földje!

A probléma: a munkanélküliség

Magyarországon 2009-ben a 15-64 éves korosztályba tartozók 55,4 százalékának volt bejelentett munkája, ami közel 10 százalékkal alacsonyabb, mint az uniós átlag. Rossz a helyzet a munkavállalás szempontjából legrosszabbnak számító korosztályban, a 25-54 évesek körében is. Bár 72,9 százalékuknak volt munkája, ez is 5,4 százalékkal elmarad az uniós átlagtól. Az EU-ban csak Máltán alacsonyabb a foglalkoztatottság szintje.

Éves átlagban 3,78 millió embernek volt munkaviszonya, ami majdnem 100 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban. Az alapfokú végzettséggel rendelkezők mindössze negyede dolgozott legálisan, míg az EU-ban több mint 46 százalékuknak van munkája. A teljes aktív népességben a munkanélküliek aránya 11,4 százalék, amire 16 éve nem volt példa.

(Tizenhat éves csúcson, 11,4 százalékon a munkanélküliség - az [origo] cikke a munkanélküliségről.)

Mit lépne a Fidesz?
A vállalkozásokra bízná a megoldást

A Fidesz programjában sötét képet fest a munkanélküliségről, amely "napról napra nő": a párt szerint a magyar foglalkoztatási szint Európában kirívóan alacsony. Ezt a helyzetet a párt 10 év alatt egymillió munkahely megteremtésével szeretné felszámolni.

A program szerint az egymillió új munkahelyet nem az állam, hanem majd "a Magyarországon működő vállalkozások teremtik meg". Ahhoz, hogy a vállalkozások munkahelyet teremtsenek, a Fidesz szerint bizalomra és kiszámítható gazdasági és politikai környezetre van szükség. Ehhez a párt erős költségvetést, stabil költségvetési politikát és kevesebb bürokráciát ígér, és azt tűzi ki célul, hogy Magyarország a kelet-közép-európai régió egyik leginkább vállalkozás-barát országává válik. Egyszerűsítenék az adórendszert, csökkentenék a vállalkozások adminisztratív terheit, és azt ígérik, hogy a vállalkozások működésének állami szabályozása egyszerű és kiszámítható lesz.

A felsőfokú végzettséggel nem rendelkező munkanélkülieket az építőipar, a mezőgazdaság és a hazai turizmus fejlődésével létrejövő munkahelyeken helyeznék el, a frissen végzett, sokszor több idegen nyelvet is beszélő fiataloknak pedig a kreatív iparágakban, valamint az európai és globális szolgáltató központokban szánnak helyet. A Fidesz szerint fontos szerepe lehet az "atipikus foglalkoztatási formáknak", például a részmunkaidős foglalkoztatásnak vagy a távmunkának.

(A Fidesz programját itt, az [origo] összefoglalóját pedig itt olvashatja.)

Mit lépne a Jobbik?
Munkaerő-igényes iparágakba fektetne

"A Jobbik gazdaságpolitikájának fókuszában a munkahelyteremtés áll" - jelenti ki a Jobbik programja, de azon kívül, hogy számos, a párt szerint a munkahelyek teremtését ösztönző lépést támogatna a Jobbik, kevés derül ki arról, hogy hogyan valósíthatók meg a probléma enyhítésére felvetett elképzelései. A párt programja legtöbbször egyszerűen kijelenti: ezt fogjuk tenni és ettől csökkeni fog a munkanélküliség.

A Jobbik szerint enyhítheti a vidéki munkanélküliséget a feldolgozó- és az élelmiszeripar, illetve a bioélelmiszerek termelésének elterjesztése, de arról nem sok derül ki a programból, hogy hogyan. A Jobbik szerint van tartalék a keleti piacokban is, illetve a környezetbarát energiatermelési technológiák terjesztésével is szélesíthető a foglalkoztatás. "Középtávon a kitörési pontoknak tekintett építőipar, logisztikai ipar és a gyógyturizmus is komoly munkaerőigényt fog jelenteni" - olvasható a párt programjában.

A Jobbik programja szerint át kell alakítani a közmunka rendszerét, közmunkával kell megoldani az önkormányzatok infrastrukturális beruházásait. Néhány különös ötletet is bedob a Jobbik programja a munkanélküliség enyhítésére. Ilyen a "versenyképes járműgyártás" fejlesztése, de építene egy csatornát a Duna és a Tisza között is. A Jobbik azzal is küzdene a munkanélküliség ellen, hogy támogatná "a családbarát munkahelyeket és a dolgozni akaró anyák munkaerőpiaci hátrányának felszámolását". A Jobbik programjában azt írja, hogy támogatná a "gyermekenként 20 százalékos munkaadói járulékfizetési kedvezmény" bevezetését. A párt kijelenti, "a tartós munkanélküliség semmiképpen nem finanszírozható segélyből".

(A Jobbik programját itt, az [origo] összefoglalóját pedig itt olvashatja.)

Mit lépne az LMP?
Kisebb minimálbér, jobb alapoktatás

Az LMP programja hosszan, egy teljes fejezetben foglalkozik a problémával. Az LMP programja szerint Magyarországon nem az a legnagyobb probléma, hogy a munkanélküliek aránya magas, hanem hogy nagy a tartósan munkanélküliek aránya: a munkanélküliség sokak számára nem átmeneti, hanem állandó élethelyzet. A munkanélküliséget a párt szerint a rendszerváltás után elveszített egymillió munkahely, a magas foglalkoztatási költségek miatt állás nélkül maradó, képzetlen emberek tömege és a rugalmasság, az emberek alkalmazkodási képességének hiánya okozza.

Ahhoz, hogy ezen a helyzeten változtatni lehessen, az LMP szerint mindenek előtt kiszámíthatóbb gazdasági környezetet kell teremteni, amelyben a szabályozási és adózási feltételek stabilak, és a vállalkozóknak nem jelent aránytalanul nagy kockázatot az új munkaerő felvétele. Az LMP a foglalkoztatási feltételek javításához átrendezné az adó- és járulékrendszert, a munkára rótt terheket csökkentené, a fogyasztást, a vagyont és a környezetterhelést pedig nagyobb adóval sújtaná. Ez az irány a párt programja szerint részben hasonló, mint amerre a gazdasági válság hatására a Gyurcsány-, majd a Bajnai-kormány elindult.

Az LMP szerint a szakképzetlen, csak minimálbérre esélyes emberekre jellemző leginkább a tartós munkanélküliség. Ahhoz, hogy ők könnyebben kapjanak munkát, az LMP minimálbér teljes bérköltségét, négy év alatt 15 százalékkal csökkentené, egyrészt a járulékterhek csökkentésével, másrészt a minimálbér nominális befagyasztásával. Nyolc év alatt további 1000 milliárd forinttal csökkentenék a munkára nehezedő adó- és járulékterhelést. A párt munkahelyeket remél a mezőgazdaság átalakításából, a nagyüzemi termelés helyett a helyi termelés és kereskedelem fellendítéséből is, hosszú távon pedig az oktatás átalakításával szeretnék elérni, hogy a fiatalok megtanulják a felnőttkori tanuláshoz, a szakmaváltásokhoz és a rugalmas munkaerőpiaci alkalmazkodáshoz szükséges alapképességeket.

(Az LMP programját itt, az [origo] összefoglalóját pedig itt olvashatja.)

Mit lépne az MDF?
Tíz százalékkal növelnék a foglalkoztatottságot

A több és eredményesebb munka és kisebb állam kell Magyarország felemelkedéséhez, az MDF programja szerint, arról mégsem esik sok szó benne, hogy hogyan lehetne növelni a foglalkoztatottságot, vagy a hatékonyságot, csökkenteni a munkanélküliséget.

Az MDF szerint legalább tíz százalékkal emelni kell a foglalkoztatottságot, és a program célul tűzi ki, hogy egy évtized alatt a munkaképes korosztályok legalább kétharmada szervezett, bejelentett munkából, nyilvánosan elismert, adó alá vonható jövedelmet szerezhessen. Hogy ezt minként lehetne megvalósítani, arról nem sokat írnak, azt azonban hangsúlyozzák, hogy nem közvetlen állami intézkedésekkel "minisztériumi, önkormányzati hivatalnokok kegyosztása nyomán" kell létrehozni, hanem az új munkahelyeket "a vállalkozók beruházásai, tevékenységük bővülése, új vállalkozások alapítása és virágzása" kell kialakítsa. Az MDF szerint az állam "rugalmas szerkezetű piacgazdaság" kialakításával járulhat hozzá ehhez, Magyarországon ennek eléréséhez "reformlépések egész sorozata" szükséges. Ezek között megemlíti a program az Oktatási és Munkaügyi Minisztérium létrehozását, a munka minőségét megalapozó oktatási rendszer reformját, a szakképzési rendszer megerősítését, a felsőoktatás gyökeres reformját és versenyképességének növelését.

A munkaerő versenyképességének, a kereslet növelésének érdekében csökkentenék a munkára rakódó közterheket. Az MDF nem ígér azonnali adócsökkentést, sőt, eltörölnék a minimálbér adómentességét is. Azt írják, a közterhek csökkentésére csak akkor lenne lehetőség, ha a mainál jóval többen fizetnének adót, ezért céljuk az, hogy jóval több állampolgár fizessen majd egyedileg kevesebb adót. Az adórendszer átalakításáról semmilyen konkrétum szerepel a programban, csak annyit írnak, hogy az MDF "stabilan alacsony adószintet" akar.

(Az MDF programját itt, az [origo] összefoglalóját pedig itt olvashatja.)

Mit lépne az MSZP?
Támogatnák a munkahelyteremtést

Az MSZP programjában több helyen is előkerül, hogy "megvédik a munkahelyeket", valamint az, hogy az államnak ösztönző támogatásokkal kell aktív szerepet vállalnia a munkahelyteremtésből. A válságkezelés legfontosabb eredményének tartják, hogy a foglalkoztatás ösztönzése érdekében jelentősen csökkentek a munkát terhelő adók. A program szerint a versenyképesség további javítása érdekében további adócsökkentésre, adóátalakításokra van szükség. Hogy pontosan milyen intézkedésekre gondolnak, az nem derül ki a programból, csak annyi, hogy "ennek fedezetét a válságkezelés nyomán beinduló fellendülés és az állami működés átalakítása adja".

A párt a kis- és középvállalkozások "kiemelt" támogatását ígéri, mert szerintük ezek a vállalatok adják a munkahelyek nagy részét. Ezek mellett továbbra is támogatnák a munkahelyteremtő tőke, a multinacionális vállalatok beáramlását is. Hogy mindezt hogyan képzelik el, arról csak annyit írnak, hogy az uniós szabályozással összhangban lévő támogatási formák mellett újakat dolgoznak ki, hogy Magyarországra tudják vonzani a munkahelyteremtő beruházásokat.

A program szerint az internet segítésével és a távmunka lehetőségének megteremtésével százezer munkahely létesülhetne az MSZP szerint, és azt írják, "vidéki munkahelyek ezreit" lehetne megteremteni a Duna-Tisza csatorna építésével is.

(Az MSZP programját itt, az [origo] összefoglalóját pedig itt olvashatja.)