Egyre több a bűnöző lány

A fiatalkorú elítéltek száma a korosztály összlétszámával együtt csökken, a bűnözés intenzitása azonban nem - derül ki az Igazságügyi Minisztérium statisztikáiból. A fiatalkorú elítéltek körében egyre nő lányok száma és aránya.

"A fiatalkorú elítéltek számának csökkenő tendenciája már évek óta megfigyelhető" Vavró István miniszteri főtanácsadó tanulmánya szerint. A csökkenés oka azonban nem a bűnözési intenzitás mérséklődése, hanem e korosztályok 1992 óta megfigyelhető csökkenése. A büntetőjogi értelemben vett fiatalkorúak, azaz 14-18 év közöttiek összlétszáma 1992-ben 721 ezer volt, 2003-ban azonban már mintegy harmadával kevesebb, 510 ezer. Ez alacsonyabb az 1981-es létszámnál is, ami 518 ezer volt.

Tavaly 15 esetben vontak felelősségre fiatalkorút azért, mert embert ölt. Fiúkat 13 befejezett, szándékos emberölés, továbbá egy esetben erős felindulásból elkövetett emberölés miatt ítéltek el, egy lányt szintén befejezett, szándékos emberölés miatt. Ezen túlmenően öt esetben emberölés kísérlete, nyolc alkalommal pedig életveszélyt vagy halált okozó testi sértés miatt ítéltek el fiatalkorú fiút.

A fiatalkorú elítéltek körében a vagyon elleni bűncselekmények aránya több mint 70 százalék, ezen belül a lopásoké több mint 50 százalék. A felelősségre vonások kétharmada lopás, garázdaság vagy rablás miatt történt meg. Évek óta az összes rablás egyharmadát fiatalkorúak követik el. Tavaly a fiatalkorúak 5,62 százalékát alkoholfogyasztással összefüggő bűncselekmény miatt vonták felelősségre. Minden negyedik fiatalkorú elítélt volt már büntetve, és csaknem minden másodikat halmazati bűnelkövetés miatt vonták felelősségre. Tavaly összesen 6726 fiatalkorút ítéltek el jogerősen, tavalyelőtt 7321 főt.

Évek óta a fiatalkorúak 64 százalékát bocsátják próbára a bíróságok. A lányok között ez az arány 78 százalék. Felfüggesztett szabadságvesztést a fiatalkorú elítéltek 21 százaléka kapott tavaly, végrehajtandó szabadságvesztést pedig a 7 százaléka, ezen belül a leányoknál ez az arány 1,8 százalék. Az összesen 459 végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt fiatalkorúból 13 volt lány 2003-ban.

A fiatalkorú elítéltek körében a lányok száma és aránya fokozatosan emelkedik, 1997-ig nem haladta meg a 7 százalékot, 2003-ban azonban már 10,76 százalék volt. Hasonló tendencia a felnőttek körében is megfigyelhető. A fiatalkorú elítéltak 61 százaléka élt a szülők közös háztartásában, 24 százaléka csonka családban, 15 százaléka pedig szülők nélkül. A statisztikai adatok szerint a családi környezet jelentősége a lányoknál még nagyobb, mint a fiúknál.

A tavaly elítélt fiatalkorúak 36 százaléka nem végezte el az általános iskola nyolcadik osztályát. Harminc írástudatlan is akadt a fiatalkorú elítéltek között. Ez a tanulmány szerzője szerint azért is elgondolkodtató, mert a büntetőjogi felelősségre vonás ténye bizonyítja, hogy rendelkeztek beszámítási képességgel, nem a szellemi képességeik akadályozták az iskolai végzettség megszerzését. 

Vavró István tanulmányában megjegyzi azt is, hogy a kábítószerrel való visszaélés miatt elítélt fiatalkorúak 84 százaléka elvégezte az általános iskola nyolcadik osztályát, és az e bűncselekmény miatt felelősségre vontak egyéb statisztikai mutatói is lényegesen közelebb állnak a teljes népességnél megfigyelthez, mint a többi bűncselekmény fiatalkorú elkövetőié.