Csődközelben a Balassi Intézet

"Évek óta alulfinanszírozott a külföldiek magyar nyelv oktatásában kulcsszerepet játszó Balassi Bálint Intézet, ez az oka, hogy nem tudtuk fizetni a járulékokat" - magyarázta az intézett nemrégiben leváltott főigazgatója. "Megdöbbentő hiányt halmozott fel az intézet, és vizsgálat fogja megállapítani, hogy pazarlóan gazdálkodtak-e a vezetők" - jelentette ki a vezető. Az intézmény 160 millió forintos hiányt halmozott fel.

Két éve állandó finanszírozási gondokkal küzd a Balassi Bálint Intézet, amelynek gondjait az idei költségvetési megszorítások csak tetézték: míg tavaly 829 millió forint költségvetési támogatást kapott az intézet, idén már csak 700 milliót - mondta Ujváry Gábor, aki április végéig az intézmény főigazgatója volt. "Nagyon kevés mozgásterünk volt a takarékoskodást illetően, mivel az alapító okirat, kétoldalú nemzetközi megállapodások és jogszabályok írják elő feladatainkat, amelyeket teljesíteni kell. Nem bírálhatjuk felül azokat" - tette hozzá a leváltott vezető.

"Március közepén értesültünk arról, hogy az intézmény adóssága nagyságrendekkel nagyobb annál, mint amilyet legrosszabb álmainkban elképzeltünk" - mondta Medgyes Péter, az oktatási tárca nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkára, aki hozzátette, hogy mindezt egy belső ellenőrzés során fedezték fel. A vizsgálat megállapította, hogy az intézmény által vállalt kötelezettségek meghaladták a gazdálkodási lehetőségeket. Ebből fakadóan a számviteli törvény és az adózás rendjéről szóló törvényt megsértették, vagyis a vezetők nem fizették a dolgozók után a járulékokat. "Amennyiben büntetőjogi felelősségük felmerül, akkor feljelentést teszünk" - jegyezte meg az államtitkár.

A vizsgálat után kincstári biztos neveztek ki, a felmentett főigazgató helyét május elejétől pedig miniszteri megbízott vette át, akinek június végéig jelentést kell tennie az intézmény gazdálkodásáról és javaslatokat tenniE a hiány megszüntetésére.

"Tartozást halmoztunk fel az APEH felé, amit nem lett volna szabad" - ismerte el az egykori főigazgató, aki szerint a másik lehetőségük az lett volna, hogy a közüzemi számlákat nem fizetik, és akkor a villanyt, a vizet és a gázt kapcsolták volna ki. "Lehet, hogy a másik megoldást kellett volna választanunk, mert az legalább látványosan felhívta volna rossz helyzetünkre a figyelmet" - vélte Ujváry Gábor, aki hozzátette: az intézmény öt felsővezetője közül hárman önként felálltak, olyan kilátástalannak látták az intézmény helyzetét.

"Az intézményt elhamarkodottan hozták létre 2002 januárjában, még az ingatlanjainak jogi helyzete sem tisztázott, az alapító okirata és szerződései pedig előre vetítették a pénzügyi nehézségeit az intézménynek" - mondta Medgyes Péter, aki szerint az intézmény szakmai értelemben sikeresen és jól működött, és nagy szükség van rá a továbbiakban is.

A Balassi Bálint Intézetet 2002 január 1-jén alapították. Az új intézet a közel fél évszázados múltra visszatekintő Magyar Nyelvi Intézet és az 1989-ben alapított Nemzetközi Hungarológiai Központ teljes körű jogutódjaként folytatja e két intézmény alaptevékenységét, amely számos további új feladatkörrel is bővült. Az intézet legfontosabb feladata a Magyarországon élő vagy ideiglenesen itt tartózkodó nem magyar anyanyelvűek magyar nyelvi és magyarságismereti oktatása.