A Magyar Nemzet főszerkesztőjének válaszlevele Boross Péternek

Liszkay Gábor, a Magyar Nemzet főszerkesztője vasárnap jutatta el Boross Péter volt miniszterelnök levelére adott válaszát az MTI-hez. Liszkay levelében kijelenti, hogy Boross levelének egyes részei megalapozatlanok, néhány eleme pedig méltatlan a volt miniszterelnökhöz. "Bizonyos esetekben, bármily nagyra is tartjuk politikai szerepedet és tudásodat, nem foglalkozhatunk azzal, hogy Te mit gondolsz" - olvasható Liszkay válaszlevelében.

"Sajnálattal vettem tudomásul, hogy végeredményben nem adtál arra lehetőséget, hogy a Magyar Nemzetnek és részben a Magyar Nemzetről szóló nyílt leveled lapunk hasábjain kerülhessen a nyilvánosság elé. Írásod személyesen nekem címzett zárt részében megfelelően tág határidőt adtál nekünk a közlésre, és aligha vélhettem úgy, hogy fontos és tartalmas, ám napi aktualitáshoz nem köthető gondolataidat éppen az ünnepek alatt kívántad volna megosztani a Magyar Nemzet olvasóival. Talán ha nálunk jelenik meg a leveled, a nevemet helyesen írtuk volna le" (a főszerkesztő neve ugyanis pontos i-vel szerepelt Boross levelében y helyett) - olvasható Liszkay levelében.

A Magyar Nemzet főszerkesztője kijelenti, hogy sem a magyar jobboldal, sem a teljes magyar közélet nincs abban a helyzetben, hogy Boross "mély és történelmi párhuzamokkal elgondolkoztatóan megtámogatott" észrevételeit nélkülözze. "Helyzetértékelésedet és következtetéseid legtöbb elemét rendkívül pontosnak és találónak érzem magam is. Meg kell azonban mondanom, ezek a részek hazánk általános politikai és közéleti helyzetének ábrázolásával foglalkoznak. Írásod fő vonulatával, amely természetszerűleg a Magyar Nemzetre vonatkozik, már jóval kevésbé tudok egyetérteni" - fogalmaz Liszkay.

Liszkay szerint elfogadhatatlan az a minősítés, amellyel Boross levelében a Magyar Nemzet egyes munkatársait illeti. Liszkay szerint "rendezetlen magánéletekről nyílt levélben írni, e körülményt, amiről mellesleg senki nem tudja vagy tudhatja, hogy megalapozott-e, érvként felhasználni" méltatlan Boross Péterhez. "Hogy ki jött balról... nos, ennek a kérdésnek a taglalása még messzebb vezethet, ezt Te is pontosan tudod" - áll a válaszlevélben.

Liszkay úgy véli, hogy Boross legtöbb, a Magyar Nemzetet illető észrevétele megalapozatlan. "A Magyar Nemzet a mérsékelt jobboldalt nem 'macerálja'... Történésekről, folyamatokról, tettekről írjuk meg a véleményünket. Egyetlen mondatot le nem írtunk, amiből azt a következtetést kellene levonnod, hogy az MDF-et márpedig 'hagyjuk békén' - fogalmaz a főszerkesztő.

Liszkay az MDF-ről szólva levelében kijelenti: a Magyar Nemzet a Magyar Demokrata Fórumban a rendszerváltozás motorját látta mindig és látja a mai napig. A főszerkesztő szrint a lap magát a pártot, a párt tagságát nem minősíti, különösen nem negatívan, az MDF politikai tevékenységébe pedig nem szól bele. "A párt vezetősége, de akár tovább is szűkíthetjük a kört, a párt elnöke más megítélés alá esik" - írja Liszkay.

"Nem tudom elhinni, hogy kétségbe kívánod vonni azt a jogunkat és kötelességünket, hogy az MDF politikai mozgásáról, az MDF elnökének politikai tevékenységéről kifejtsük a véleményünket. Lehetséges, hogy ez a véleményünk nem esik egybe a tiéddel. De bizonyos esetekben, bármily nagyra is tartjuk politikai szerepedet és tudásodat, nem foglalkozhatunk azzal, hogy Te mit gondolsz" - fogalmaz a Magyar Nemzet főszerkesztője.

"A Magyar Nemzet nem párt, hanem napilap. Publicisztikai oldalain az a dolga, hogy a közélet résztvevőinek tevékenységéről kifejtse a véleményét. Adott esetben az MDF politikusairól is. Vajon, ha a tanácsaidat megfogadnánk, milyen precedens teremtődne azzal a magyar sajtóban? A Magyar Nemzetet, kedves Péter bátyám, hagyjátok békén" - zárja levelét Liszkay Gábor.

KAPCSOLÓDÓ CIKK