Vásárhelyi Mária nyert a Magyar Rádióval szemben

A Pesti Központi Kerületi Bíróság első fokon minden pontjában elutasította a Magyar Rádió keresetét, amelyet az intézmény nyújtott be személyhez fűződő jogainak megsértése miatt egy, az Élet és Irodalomban a Magyar Rádióról megjelent cikkel kapcsolatban Vásárhelyi Mária, valamint az Élet és Irodalom főszerkesztője és kiadója ellen.

A cikk szerzője, Vásárhelyi Mária tájékoztatása szerint a Magyar Rádió a keresetében azt kérte, hogy a bíróság az alpereseket kötelezze sajtónyilatkozat útján történő elégtétel közreadására, egy-egy millió forint nem vagyoni kár, valamint közérdekű bírság megfizetésére.

Vásárhelyi Mária a PKKB szerdai ítéletét ismertetve közli: a bíróság szerint a Magyar Rádió által kifogásolt három cikkrészlet közül kettőről egyértelműen megállapítható, hogy nem tényállítás, hanem vélemény, és bár a leírt vélemény kétségkívül éles kritikát tartalmaz a Magyar Rádióval szemben, de ez a kritika nem lépi túl a vélemény-nyilvánítás szabadságának határát, nem tartalmaz a felperesre nézve megalázó, lealacsonyító elemeket.

A felperes által kifogásolt harmadik állítást, amely arra vonatkozott, hogy a Magyar Rádió egyik fiatal munkatársát azért távolították el az intézményből, mert egy hírműsorban médiaszakértőként Vásárhelyi Máriát szólaltatta meg, a bíróság bizonyítottnak tekintette - ismerteti az ítéletet az alperes. "A bizonyítási eljárás során ugyanis a cikkben érintett fiatal munkatárs, valamint a hírszerkesztőség tanúként megjelent további három munkatársának tanúvallomása egyértelműen alátámasztotta, hogy az érintett munkatárs munkaszerződését valóban politikai okok miatt nem hosszabbították meg, mely okok között elsődleges szerepet játszott Vásárhelyi Máriának a közszolgálati rádióban történő megszólaltatása" - tartalmazza a közlemény.

A Magyar Rádió megfellebbezi az elsőfokú határozatot, mert továbbra is úgy ítéli meg, hogy Vásárhelyi Mária rosszhírét keltette az intézménynek - közölte Morvai Katalin, a közszolgálati rádió szóvivője.