EU-konform fegyverviselési törvény készül

Az európai uniós jogharmonizáció keretében jelentős változások várhatók a fegyverengedélyezésről szóló törvénytervezettől. Az új törvény szűkítené azok körét, akik alanyi jogon önvédelmi fegyvert tarthatnának, a gázfegyverek változatlanul nem lennének engedélyhez kötve.

Ring Béla, a Belügyminisztérium jogi főosztályának munkatársa szerint a tervezetet a belügyminiszter valószínűleg az ősz folyamán terjeszti a kormány elé, s amennyiben a parlament még az idén elfogadná, úgy egy bizonyos átmenetei időszak után, 2001 közepén lépne hatályba.

A tervezet, az EU-n belüli szabályozáshoz hasonlóan, négy kategóriába sorolja a lőfegyvereket, úgymint tiltott, engedélyhez vagy bejelentéshez kötött, engedély nélküli. A jelenlegi hazai szabályozás is hasonló szisztémára épül, azzal a jelentős eltéréssel, hogy Magyarországon azok az engedélyhez kötött lőfegyverek, amelyeknek csőtorkolati energiájuk nagyobb, mint 7,5 joule.

A törvénytervezetben új elemként jelenne meg a kiskaliberű flóbertfegyver, amelyet, mint terminológiát, a jogalkotó jelenleg nem ismer. A tervek szerint az új szabályozásban továbbra is megmaradnának tiltottnak a sorozatlövő, valamint a hadi fegyverek.

Jelentős mértékű változás lenne, hogy a gáz-riasztófegyverek nem lennének engedélyhez kötöttek. A bejelentési kötelezettséggel járó fegyverek típusaiból pedig bárki szabadon vásárolhatna. Emellett a tervezet olyan fegyvertípusokkal is számol, amelyek még bejelentési kötelezettség alá sem esnének.

Az elképzelések szerint azonban minden kereskedelmi forgalomba kerülő fegyver nyilvántartásba kerülne. E célból egy központi fegyvernyilvántartás létrehozását tervezik.

Ring Béla kitért arra, hogy felvetődött az önvédelmi fegyvert igénylők körével kapcsolatos szigorítás is, mely szerint nem erkölcsi bizonyítványhoz, hanem a bűnügyi nyilvántartáshoz kötnék az engedélyezést. Sportolók és vadászok fegyverengedélyezésénél semmiféle jelentősebb változás nem várható.

Az engedély formája az Európai Unióban elfogadottéhoz lesz hasonló, melynek nagy előnye, hogy az unió állampolgárai az igazolvány birtokában szabadon vihetik át a fegyvereket a határon.