Vészhelyzetben használhatatlan az ország katasztrófatérképe

Magyarországon öt évvel ezelőtt készült utoljára katasztrófatérkép. Az azóta bennünket ért sorozatos árvíz, belvíz és egyéb súlyos helyzetek miatt ez már átrajzolásra szorulna. A gazdaság átalakulásával és az időjárási viszonyok megváltozásával újfajta veszélyek leselkednek ránk. A katasztrófavédelem ezek felmérésére készül. A környezetvédelmi szakember kommandó felállítását tartja szükségesnek. Még mindig nincsenek meg a négyoldalú határvízi bizottság "veszélytérképei", melyek elkészítéséről a ciánszennyezés kapcsán állapodtak meg a felek.

Időszerűnek tartja az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, hogy átrajzolja a Magyar Köztársaság katasztrófaveszélyeztetettségéről készült ötéves térképet. Orovecz István vezérőrnagy, főigazgató-helyettes elmondta, az újabb kihívások miatt felülvizsgálják a jelenlegi veszélyeztetettségi rendszert. A potenciális veszélyforrásokat évente eddig is pontosították, azonban számos olyan új veszélyforrás jelent meg, amelyeknek feltérképezése és az új keletű katasztrófákra való felkészülés új védelmi stratégia kidolgozását teszi szükségessé. A térképen megjelennek majd a korábbinál szokatlanabb méretű bel- és árvizek, a megváltozott időjárási viszonyok, a globális felmelegedés, a határon túl keletkezett, de bennünket is érintő ipari balesetek, környezetszennyezések. Újfajta feladatot ró a katasztrófavédelmi szakemberekre a hasadó- anyagok divatba jött csempészése vagy a tömegpusztító anyagok-fegyverek elleni védekezés.

Illés Zoltán, a parlament környezetvédelmi bizottságának elnöke úgy véli, nem ötévenként kellene megújítani a katasztrófatérképeket, hanem azokon folyamatosan kell végrehajtani a változtatásokat. Tudott dolog, hogy folyóink több mint 90 százaléka határainkon kívül ered. A környezetvédelmi szakember szerint nemcsak térkép kell a folyamatos készenléthez, hanem hónapról hónapra megújított adatbázis is.

Az adatbázisnak a tennivalók forgatókönyvével együtt egyaránt meg kell lennie a környezetvédelmi, a belügyi tárcánál és a katasztrófavédelmi szakszolgálatnál. Illés Zoltán szerint szükség lenne egy környezetvédelmi kommandóra is, amelyet a környezetvédelmi minisztériumnak kellene létrehoznia, a tűzoltóság mint tényleges beavatkozó ugyanis egymaga nem tudja megoldani a katasztrófa-elhárítást. Természetesen a kommandó létrehozásához jogkörre, pénzre és eszközre lenne szükség.

Még nincsenek kész, de már készülnek azok a potenciális veszélyforrásokat részletező térképek is, amelyekről a magyar-román-ukrán-szlovák határvízi bizottság állapodott meg a ciánszennyezést követően, májusban Kolozsváron. A felek a további katasztrófák megelőzése érdekében először táblázatot alakítanak ki, amelynek megfelelő rubrikáiban saját veszélyforrásaikat minősítik egységes szisztéma alapján. E táblázat lesz az alapja a Tisza vízgyűjtő területének veszélyforrásait ábrázoló térképnek.

(Népszava)

Ajánló: