Új ombudsman a jövő nemzedékéért

Betartatná a környezetvédelmi jogszabályokat

Ha a parlament jóváhagyja, akkor a világon elsőként Magyarországon hozzák létre a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának intézményét. Az egészséges környezetért, a jogszabályok betartatásáért felelős ombudsman megválasztását egyelőre a környezetvédelmi szakemberekből álló civil szervezet, a Védegylet kezdeményezi. Az új ombudsman életre hívását nem a mostani kormányzati politika bírálata indokolja, hanem annak felismerése, hogy a környezeti érdekek hosszabb távon jelentenek lényeges hasznot, képviseletükre tehát a pártpolitika alkalmatlan.

A jövő nemzedék országgyűlési biztosa szükség esetén hatósági feladatokat látna el, pert indíthatna, kártérítési igényt érvényesíthetne - áll a Sólyom László, volt alkotmánybíró által készített jogszabálytervezetben. Eszerint az új ombudsman ellenőrizné az Alkotmány és a környezetvédelmi jogszabályok érvényesülését, ugyanakkor javaslatot tenne új jogszabályokra vagy a régiek módosítására. A tervezet szerint az ombudsman által megállapított környezetkárosítás tényét, mértékét, jellegét az ingatlan-nyilvántartásban is fel kellene tüntetni. A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának jogában állna a legszélesebb körű adatok - még állam- és üzleti titkok - megismerése is.

Felvetődik a kérdés: vajon a környezetvédelmi tárca, a környezetvédelmi hatóságok nem elegendőek, hogy érvényt szerezzenek a jogszabályok előírásainak? Lányi András, a Védegylet egyik vezetője elmondta, nem azért van szükség ombudsmanra, mert a hatóságok nem tudják áttekinteni területüket. Ez a törvénytervezet nem a mostani kormányzati politika bírálata. A környezeti érdekek hosszú távon jelentenek lényeges hasznot vagy okoznak veszteséget az országnak, de e hosszabb távú érdekeknek képviseletére a pártpolitika alkalmatlan - mondta Lányi András. A környezetvédelmi szakember úgy véli, hogy a törvényeket ma nem mindig tartják be, a végrehajtási utasítások nem mindig születnek meg, ezek pedig nem ösztönöznek jogkövető magatartásra.

Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője érdemesnek tartja a Védegylet felvetésének megvizsgálását, a tervezettel azonban még nem találkozott. Danka Lajos (FKGP), a parlament környezetvédelmi bizottságának tagja szerint nem kellene tovább bürokratizálni a környezetvédelmet. Úgy véli, a környezetvédelmi felügyelőségek azon munkálkodnak, hogy betartassák a jogszabályokat. Vastagh Pál (MSZP) képviselő szerint nincs szükség az ombudsmanok számának növelésére, ugyanis az uniós jogharmonizációs folyamatban egyébként is hatékony monitoring rendszereket kell kiépíteni és sor kerül a hatósági ellenőrzési tevékenység szigorítására is.

Schmuck Erzsébet, a Magyar Természetvédők Szövetségének elnöke úgy véli: szükséges egy "szószóló", ugyanis hazánkban olyan mértékű a környezetszennyezés, hogy a tárca és a hatóságok működése nem elégséges a helyzet megváltoztatására.

Horváth Ildikó

(Népszava)

Ajánló:

Korábban:

(2000.05.30.)