Három részben valósítják meg a haderőreformot

Az Országgyűlés kedden 263 igen szavazattal, 30 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett elfogadta a Magyar Honvédség hosszú távú átalakításának irányairól szóló országgyűlési határozati javaslatot, miszerint a magyar haderő átalakítása 2010-ig három ütemben kerülhet végrehajtásra, és a honvédség békelétszáma 45 ezer főre csökkenne.

A hatpárti tárgyalásokon csiszolódott, végül - a MIÉP és az SZDSZ kivételével - négy párt által elfogadott dokumentum indoklása szerint az átalakítást az indokolja, hogy Magyarország a NATO tagja lett, így biztonságpolitikai környezete jelentősen megváltozott.

A határozat szövege leszögezi: az átalakításnak ki kell terjednie a haderő életének minden területére, így a Magyar Honvédség hadrendjére, szervezeti felépítésére, vezetési rendjére, valamint alkalmazási elveire is. Az átalakítás azt célozza többek között, hogy a jelenleginél kisebb, tartósan finanszírozható, feladatainak ellátására alkalmas haderő jöjjön létre.

Az elképzelés eredményeképpen a haderőnek biztosítania kell az ország katonai védelmét, végre kell hajtania kollektív védelmi feladatait, illetve teljesítenie kell a nemzetközi szerződésekben vállalt katonai kötelezettségeit. Elemi csapás, katasztrófa esetén a haderőnek készen kell állnia a közreműködésre a polgári feladatok ellátásában.

A szárazföldi haderőnemnek béke idején is rendelkeznie kell olyan feltöltött katonai szervezetekkel, amelyek képesek megfelelni a NATO reagáló erők kívánta feladatainak. A légvédelem egész rendszerének képessé kell válnia a NATO integrált légvédelmi rendszerének részeként működni.

A 2000-től 2010-ig három ütemben sorra kerülő haderő-átalakítás első részeként 2003 végéig történhet meg az új szervezeti rendre történő áttérés. 2006 végéig hajtják végre az életminőséget javító programokat, a 2010-ig tartó ütem fő feladata pedig a haditechnikai korszerűsítés lesz. A határozat szerint a végrehajtáshoz szükséges programokat kidolgozó kormány az átalakítás aktuális helyzetéről évente számol be az Országgyűlés Honvédelmi Bizottságának.

(MTI)

Ajánló:

Korábban:

(2000. május 25.)