Csak részben szavazták meg az önkormányzati képviselők összeférhetetlenségéről szóló törvényt

Az Országgyűlés kedden nagy többséggel elfogadta a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló törvényt, amely egyértelművé teszi a képviselői mandátum keletkezését, a megbízás megszűnésének eseteit és szigorú összeférhetetlenségi szabályokat tartalmaz. A törvény a hatalmi ágak elválasztásának elvéből következően meghatározza azokat a köztisztviselői, közalkalmazotti állásokat, amelyek betöltése összeférhetetlen a képviselőséggel.

A legnagyobb kormányzó-, illetve ellenzéki párt kompromisszumos megállapodásának eredményeként nem került be a törvénybe az az összeférhetetlenségi szabály, hogy nem lehet önkormányzati képviselő a képviselőtestület által alapított költségvetési szerv vezetője, gazdasági vezetője, továbbá olyan közalkalmazott, aki a kinevezését, megbízását a képviselő-testülettől kapja.

A jogszabály alapján megszűnik a helyi önkormányzati képviselő megbízatása, ha egy éven át nem vesz részt a képviselőtestület ülésén. A törvény a következő önkormányzati általános választás napján, 2002-ben lép hatályba. A jogszabállyal érintett helyi önkormányzatok évente mintegy 1500 milliárd forinttal gazdálkodnak, vagyonuk eléri az 1800 milliárd forintos értéket, a képviselőtestületekben 25000 önkormányzati képviselő tevékenykedik.

A megszavazott törvény rendelkezései nem terjednek ki a kisebbségi önkormányzat testületének tagjaira.

Ajánló:

Korábban: