Az Országgyűlés elfogadta az abortusztörvény módosítását

Az Országgyűlés kedden 217 igen szavazattal, 75 nem ellenében, 31 tartózkodás mellett elfogadta a magzati élet védelméről szóló törvény módosítását. A jogszabály-változtatásról a MIÉP-frakció kérésére név szerint szavaztak a képviselők.

Az Alkotmánybíróság 1998-as döntése szerint a parlamentnek ez év július 1-jéig lett volna ideje a törvénymódosításhoz, mivel alkotmányellenesnek nyilvánította, hogy a jogszabály összekapcsol két ellentétes érdeket: a nő önrendelkezési, illetve a magzat élethez való jogát. Ha a parlament addig nem módosította volna a törvényt, az anya súlyos válsághelyzetére hivatkozva nem lehetett volna terhességmegszakítást végezni.
A kormány által benyújtott módosító javaslatban nagyobb segítséget akarnak nyújtani az anyáknak abban, hogy megtartsák gyermeküket.

A korábbi jogszabály alapján - mivel nem volt definiálva a válsághelyzet fogalma - bárki érvelhetett az abortuszkérelem során válsághelyzettel. Ezt találta az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek, ezért a módosító javaslat már definiálja a válsághelyzet fogalmát: "Súlyos válsághelyzet az, amely testi, vagy lelki megrendülést, illetve társadalmi ellehetetlenülést okoz."

Az elfogadott törvény tartalmazza, hogy az abortuszkérelmet benyújtónak legalább két alkalommal meg kell jelennie családvédelmi tanácsadáson. A két konzultáció között legalább három napnak kell eltelnie. Itt első alkalommal tájékoztatják a kérelmezőt az örökbeadás lehetőségeiről, a válsághelyzet feloldására alkalmas állami vagy társadalmi segítségnyújtási formákról, a terhességmegszakítás veszélyeiről. Ha a kérelmező fenntartja a kérelmét, a második konzultáción a terhességmegszakítás jogszabályi feltételeiről, módjáról és a beavatkozást végző egészségügyi intézményekről tájékoztatják.
Ha a terhesség bűncselekmény következménye, nem kell megjelenni a második tanácsadáson, de a kérelmezőt az örökbefogadás lehetőségeiről és feltételeiről ebben az esetben is tájékoztatni kell.

A módosítás elfogadásával lehetőség nyílik a fogamzásgátló eszközök kedvezményes igénybevételére is, ami korábban szintén nem volt bevett gyakorlat. Egyedül az esemény utáni tablettára nem jár támogatás.

A módosítás szerint terhesség megszakítását a Magyarországon érvényes tartózkodási engedéllyel legalább 3 hónapja tartózkodó nem magyar állampolgár is kérheti.

Ajánló:

Korábban: