Milliárdos kárt okozott a tiszai áradás

A Felsô-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság védmuveiben - az elôzetes számítások szerint - 1,1 milliárd forintos kárt okozott az áradás - tudtuk meg Czomba Gábortól, a Fetivizig árvízkár-elhárítási osztályának helyettes vezetôjétôl. Egyes szakértôk szerint mire a tiszai árhullám elhagyja hazánkat, 2 milliárd forintra növekednek majd az ár elleni védekezés költségei. Hajós Béla, a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium helyettes államtitkára úgy nyilatkozott, hogy az azonnali helyreállítás költsége 200-300 millió forint lehet. A végleges kiépítésre 3-4 milliárdot kell áldozni a Tiszabecs-Tiszacsécse közötti szakaszon, illetve a tarpai és a gulácsi töltésen. A Felsô-Tisza védmuveinek erôsítéséhez - három-öt éves program alapján - viszont 20-25 milliárdra lesz szükség.

Egy kilométernyi töltés kiépítési költsége 50-100 millió forintba kerül, s ezen a vidéken a védmuvek kiépítettsége és állékonysága rosszabb az országos átlagnál. Legsúlyosabb gond, hogy a töltéskoronák magassága nem éri el a megkívánt 4 métert, a rézsuk jóval meredekebbek a szükségesnél. A folyó fômedre viszont sok helyen igen közel, 8-10 méterre húzódik az árvízvédelmi faltól. Göncz Benedek, az Országos Vízügyi Fôigazgatóság fôtanácsosa elmondta: a védmuvek kiépítettsége Záhony és Tiszabecs között a legrosszabb. Néhol, például Milota, Tiszakóród, Tiszacsécse körzetében, 50-100 centiméterrel magasabb gátakra lenne szükség. E térségben mintegy 20 kilométernyi töltéshossz magasítására lenne szükség. Gyengék a védvonalak a Tisza bal partján, Szatmárcseke és Panyola közelében. A kritikus szakaszok sürgôs javítása mintegy 2 milliárd forintba kerülne. A Tisza Záhony-Tokaj közötti szakaszán, illetve a Bodrog bal partján sürgôs beavatkozásra lenne szükség. Az ottani gátak túl keskenyek, emellett nem megfelelô az alattuk lévô talaj szerkezete sem. A gyenge védôképességu szakaszok átépítése megközelítôleg ötmilliárd forintba kerülne.

Népszava