Elkészült a Nemzeti Múzeum kôtára

Biczó Piroska és Nagy Mihály régész mutatta be hétfô délelôtt a római, középkori és kora újkori kôgyujtemény-kiállítást. A közel háromszáz faragott követ bemutató tárlat katalógusvezetôje segítséget nyújt, hogy a kiállított tárgyak értékét és jelentôségét a laikus szemlélô is megértse: információkat kapunk, milyen épületbôl és korból származnak. Az ezerötszáz darabos gyujteménybôl válogatott kiállítás reprezentálja a római kori kôfaragás gazdagságát, ízelítôt ad a kevésbé ismert pannóniai települések muvészi munkáiból is. A római kor négy évszázadát feliratok, síremlékek, oltárok segítségével bemutató tárlat termei tanórák megtartására is alkalmasak.
Aeon címmel rejtelmes, évezredeken átívelô idôutazást ígérô CD-t adott ki a Magyar Nemzeti Múzeum. A lemez az avar birodalom zenei világáig igyekszik rekonstruálni a régmúlt idôk muzsikáját. A Hortobágyi László által komponált zene - ami soha nem létezett, mégis minden elemében valóságos és hagyományhu zenei fikció - a még csak tervekben létezô régészeti kiállítás hallható háttérét szolgáltatja majd.
December 18-án nyílik meg a múzeum új szerzeményeit bemutató kiállítás annak bizonyságául, hogy a nehéz anyagi helyzetben lévô nemzeti gyujtemény értékes darabokkal gyarapodhatott ebben az esztendôben is. Mindez a munkatársak régészeti ásatásaiból elôkerült leletanyagból, az adózók által a múzeumnak juttatott egy százalékból származó vásárlásokból (közel egymillió forint folyt be a múzeum számlájára, ebbôl egy századfordulós neoreneszánsz ebédlôt és egy különleges fotónegatív-sorozatot vásároltak) és ajándékozásokból származik. Pallós Lajos, a kiállítás rendezôje elmondta, hogy egyre kevesebben hajlandók ajándékként átadni pénzt is érô történeti értékeket, mégis minden évben akad egy-két önzetlen felajánlás. Így került a múzeum tulajdonába az a diadém, amelyet XVII. századi boglárokból állítottak öszsze a múlt században. A történelmi képcsarnok is gyarapodott, hét festményt Baumgarten Artúr ajándékozott a múzeumnak.
A Magyar Nemzeti Múzeum idén is kiadja a Széchényi Ferenc-emlékérmet. A múzeumért kiemelkedôen sokat tevékenykedô személynek szánt kitüntetés átadásának hagyományos idôpontja november 25., a Nemzeti Múzeum születésnapja. (Ezen a napon nyújtotta be gróf Széchényi Ferenc - 1802-ben - az alapítólevelet a királyi kancelláriához.) Az idei díjazott Bánkúti Imre történész és az edelényi önkormányzat.

Magyar Nemzet