A Magatartási Kódex betartását vizsgálja a PSZÁF

2010.04.01. 15:20

Fogyasztóvédelmi vizsgálatot indított harminc, a lakosság részére hitelt nyújtó hitelintézetnél és pénzügyi vállalkozásnál a PSZÁF. A felügyelet ellenőrzi, hogy a vizsgálat alá vont intézmények a lakossági hitelezési tevékenységük során alkalmazzák-e a Magatartási Kódex rendelkezéseit.

A vizsgálatban ellenőrzik a szerződés megkötése előtti hitelezői magatartásra vonatkozó rendelkezéseket - elsősorban az ügyfelek előzetes tájékoztatására vonatkozó elveket -, valamint a pénzügyi intézmények egyoldalú szerződésmódosítására vonatkozó rendelkezéseit, azaz, hogy az intézmények a Magatartási Kódexben vállaltak betartásával élnek-e ezen jogukkal és a kódexnek megfelelően alakították-e ki Árazási Elveiket.

Vizsgálják, hogy az intézmények kizárólag a kódexben meghatározott egyoldalú szerződésmódosításra felhatalmazó oklistában szereplő feltételek bekövetkezésekor emelnek-e egyoldalúan a hitel kamatán vagy egyéb költségén, illetve, hogy érvényesítik-e az ügyfél számára kedvező változásokat is.

A felügyelet vizsgálja egyes, a végrehajtási eljárást megelőzően tanúsítandó hitelezői magatartásra vonatkozó rendelkezéseket is és azt, hogy az intézmény milyen módon lép kapcsolatba és tájékoztatja a fizetési késedelembe esett adóst annak érdekében, hogy megelőzze a hitelszerződés felmondását.

A PSZÁF fogyasztóvédelmi bírságot szabhat ki, amennyiben az intézmények nem tartják be a kódex szabályait. A vizsgálat várhatóan több hónapot vesz igénybe.

KAPCSOLÓDÓ CIKK