Az evások sem kivételek

2007.04.16. 7:49

Nem minden evásnak volt egyértelmű, hogy a vállalkozói járulékot is a minimum-járulékalap után kell fizetnie, vagy elegendő a minimálbért járulékalapnak tekinteni. A most megjelent pénzügyminisztériumi tájékoztató szerint azonban itt sincs kibúvó, és főszabályként minden vállalkozónak 131 000 forint után kell fizetnie a vállalkozói járulékot is.

A félreértést az is okozhatta, hogy még tavaly októberben az APEH arról tájékoztatott, hogy az evásoknál változatlanul a minimálbér marad a 4 százalékos vállalkozói járulék alapja, így sokan a mai napig ezzel számolnak.

A vállalkozói járulékot a foglalkoztatási törvény szabályozza, és a vállalkozásoknak azért kell fizetniük, hogy nem munkaviszonyban álló tagjaik, illetve az egyéni vállalkozók is jogosultak legyenek munkanélküli ellátásra, vállalkozói járadékra. Ezért az egyéni és társas vállalkozók az egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelmük után 4 százalékos vállalkozói járulékot fizetnek. Márpedig az egészségbiztosítási járulékot az egyéni és a társas vállalkozó a társadalombiztosítási járulékalap alapulvételével köteles megfizetni, azzal az eltéréssel, hogy a társas vállalkozó a természetbeni juttatás után nem fizet egészségbiztosítási járulékot.

Társas vállalkozónál a társadalombiztosítási járulék alapja a társas vállalkozó személyes közreműködésére tekintettel kifizetett járulékalapot képező jövedelem, de havi átlagban legalább 131 000 forint minimum járulékalap.

Az egyéni vállalkozónak a társadalombiztosítási járulék alapja az szja-törvényben meghatározott vállalkozói pénzkivétele, átalányadózónál az átalányadó alapját képező jövedelem, de havi átlagban legalább 131 000 forint minimum járulékalap.

Az eva adózó egyéni vállalkozó pedig a társadalombiztosítási járulékot havonta 131 000 forint minimum járulékalap után köteles megfizetni. Ebből következően a vállalkozói járulék alapja is a minimum járulékalap.

Kedvezmények

A kezdő egyéni vállalkozó a vállalkozói tevékenységének első évében a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér után fizet társadalombiztosítási járulékot, tehát ez lesz a vállalkozói járulék alapja is.

Amennyiben a tényleges jövedelem (a kivét, az átalányadó alapja, a személyes közreműködésre tekintettel kifizetett jövedelem) kisebb 131 000 forintnál, akkor az egyéni vállalkozó, és a társas vállalkozás a járulékbevallásban a tényleges jövedelmét bejelentheti az adóhatósághoz. Így a vállalkozói járulékot a tényleges jövedelem, de legalább a minimálbér után kell megfizetnie. Amennyiben azonban nem él a bejelentési lehetőséggel, akkor 131 000 forint lesz vállalkozói járulék alapja akkor is, ha ennél kevesebb a jövedelme.

Amennyiben az egyéni vállalkozó társas vállalkozóként is biztosított, a vállalkozói járulékot csak az egyéni vállalkozásában kell megfizetnie. Az egyidejűleg több gazdasági társaságban személyesen közreműködő tag a vállalkozói járulékot abban a vállalkozásában kell megfizetnie, amelyben főfoglalkozású tagként járulékfizetésre kötelezett.

A vállalkozói járulékot éves szinten a minimálbér után akkor is meg kell fizetni, ha a társas vállalkozónak jövedelmet nem fizettek, illetve az egyéni vállalkozónak nem volt vállalkozói kivétje.

Mentességek

Nem kell vállalkozói járulékot fizetnie annak az egyéni és társas vállalkozónak, aki a vállalkozói tevékenysége folytatásával egyidejűleg munkaviszonyban is áll, akár részmunkaidőben is. Ilyenkor ugyanis a munkaviszonyuk után fizetnek munkavállalói járulékot, munkaadójuk munkaadói járulékot, és ellátásként is munkanélküli ellátásokra lehetnek jogosultak, például álláskeresési járadékra.

Annak az egyéni és társas vállalkozónak sem kell járulékot fizetni, aki oktatási intézmény nappali tagozatán tanul.

Nem fizet vállalkozói járulékot az a vállalkozó sem, aki öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül, vagy arra jogosult. A saját jogú nyugdíjasként vállalkozói tevékenységet folytató személy kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vagy társas vállalkozónak minősül, aki munkanélküli ellátásra, így vállalkozói járadékra nem lehet jogosult.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK