Olcsóbb lehet a kötelező biztosítás

2002.10.26. 13:32

Megszűnik a hatósági díjplafon a kötelező gépjármű felelősségbiztosításoknál a kormány döntése alapján - közölte kedden a Pénzügyminisztérium. A kabinet a kötelező biztosítási tarifák csökkenését reméli az intézkedéstől.

Eddig a pénzügyminiszter rendeletben írta elő a biztosítási díj átlagos emelésének megengedett mértékét, amitől a biztosítók felfelé és lefelé is eltérhettek. Az új rendszerben a biztosítók közötti verseny szabja majd meg az emelések mértékét, amitől a kabinet árversenyt és a tarifák csökkenését reméli. A lépés egyben része az uniós csatlakozásra való felkészülésnek, hiszen az unió szabályozása nem ad lehetőséget a díjplafon megállapítására.

A pénzügyi tárca közleménye emlékeztet: a biztosítók október 30-ig kötelesek ügyfélszolgálati irodáikban, két országos napilapban és az interneten közzétenni jövő évi díjaikat. Amennyiben a gépjármű-tulajdonosok a jelenlegi biztosítójuknál kívánnak maradni, akkor nincs semmi tennivalójuk. Amennyiben biztosítót kívánnak váltani, szándékukat november 30-ig írásban, illetve személyesen be kell jelenteniük biztosítójuknál, kérve a már megszerzett bonus-malus fokozatról szóló igazolást. Ez szükséges ugyanis ahhoz, hogy az új biztosító - akivel december végéig meg kell kötni az új, 2003-ra érvényes szerződést - elismerje a már elért bonus kedvezményüket.

A rendelet más pontokon is módosul. Az új szabályozás értelmében az üzembentartó a gépkocsi tulajdonjogának átruházását, vagy forgalomból való kivonását igazoló okiratokat a biztosítónál 15 napon belül köteles bemutatni. Az okmányok alapján a biztosító a biztosítási szerződést megszünteti és igazolást ad ki a biztosítás jogszerű, érdekmúlás miatti megszűnéséről. Ilyenkor az üzembentartó a már addig megszerzett bonus-malus osztályba sorolását nem veszíti el, az arra jogosító időtartam egy évig továbbra is fennáll. Ha tehát egy éven belül ugyanazon járműkategóriába tartozó járművet vásárol, a bonus kedvezményt a vásárolt járműre érvényesítheti.

(Üzleti Negyed)

Ajánlat:

Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás
(az Üzleti Negyed szolgáltatása)

Casco
(az Üzleti Negyed szolgáltatása)

Biztosítás
(az Üzleti Negyed rovata)