OGY: a pártok ütköztették egymással agrárpolitikai elképzeléseiket

2002.10.25. 7:05

Vitanapot tartott ma az Országgyűlés, A földtulajdon és a földhasználat kérdései címmel. Szó volt az osztatlan közös tulajdon megszüntetéséről továbbá a haszonbérletben használt földterület korlátozásáról.

A vitára az adott alkalmat, hogy földügyben több jogszabály változás is várható az Országgyűlés őszi időszakában. Az MSZP szerint azonban a mintegy nyolcszázezer embert érintő problémák más megoldást igényelnek, mint a jelenlegi, kormányzati megközelítések.

A kormány - az EU-ban általában alkalmazott strukturákhoz hasonlóan - a családi gazdaságok helyzetének megerősítése mellett érvelt. Vonza András, földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter felhívta a figyelmet, hogy a kormány agrártörvény-csomagja még az idén az Országgyűlés elé kerül.

Igazi probléma a kedvezőtlen birtokstruktúra, a hazai átlagos birtokméret ugyanis csupán 2-3 hektár, amin nem lehet hatékonyan termelni. (Jól jövedelmező birtoknak legalább 100 hektárosnak kell lennie).

Többek között ezen problémák kezelését tenné lehetővé a Nemzeti Földalap (NF), aminek létrehozása szintén szóba került. Az NF-nek szerepet szánnak a földpiac élénkítésében és a földárak befolyásolásában is. Vonza András kitért arra, hogy a földalap révén mód nyílhat a jelenlegi és leendő állami területek kedvezményes átadására a családi mezőgazdasági vállalkozások számára. Az SZDSZ ugyanakkor elveti a földalap létrehozását.

A tárca tervezi továbbá az osztatlan közös tulajdon megszüntetését ott, ahol a földkiadási eljárás során irreálisan sok tulajdonos jutott egy-egy földrészletre.

A termőföldről szóló törvény módosításával a spekulációs célú földszerzések kizárását szeretnék elérni, ezért tovább szigorítják a termőföld tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó korlátozásokat - jelentette be a miniszter. Elővásárlási joga lenne például a helyben lakó, mezőgazdasággal foglalkozó magánszemélynek, valamennyi jogalany alapíthatna termőföldre haszonélvezeti és használati jogot, illetve a módosítás az NF révén az állam javára kedvezményt biztosítana.

Farkas Sándor fideszes képviselő arra emlékeztetett felszólalásában, hogy az előző kormányok támogatási rendszere nem ösztönözte igazán a földkoncentrációt. Céljuk megakadályozni olyan személyek földbirtoklását, akik erre a alkalmatlanok. Szükségesnek nevezte a haszonbérleti jog felső határát 2500 hektárban meghatározni.

Nagy Sándor szocialista képviselő arra az álláspontra helyezkedett, hogy a jelenlegi kormány három és fél éven át semmit nem tett a magyar földért, aztán idén nyáron hirtelen fontosnak tartotta előhozni a témát. Az FKGP szerint a Nemzeti Földalapot az FVM önálló státusú szerveként kell létrehozni, különös tekintettel az elővásárlási jogra. Szerinte a termőföldtulajdon szerzését szakmai végzettségi minimumhoz kellene kötni.

Az MSZP kezdeményezte program során az összes parlamenti párt kifejtette véleményét ebben a témakörben.

(Üzleti Negyed)

Ajánlat:

Országgyűlés

FVM