�jabb rekordok �s lend�letes emelked�s a t�zsd�n

A Budapesti �rt�kt�zsd�n a jelek szerint nem marad abba a napok �ta tart� rekordd�nt�si trend: a BUX szerd�n is lend�letesen emelkedett, megd�ntve kedden be�ll�tott cs�cs�t. A vezet� r�szv�nyek k�z�l kiemelked�en teljes�tett az OTP �s a Mol, de komoly er�s�d�st mutatott az FHB-r�szv�nyek �rfolyama is. Mindh�rom pap�r rekordmagass�gban z�rt.

Eg�sz napi emelked�s ut�n ism�t rekord�rt�ken z�rt a t�zsde ir�nyad� mutat�ja, a BUX. Az index 1,23 sz�zal�kos er�s�d�s ut�n 11 465 ponton z�rt, ami �j cs�csnak felel meg. A forgalom a 10 milli�rd forintos �tlaghoz k�pest magas, 17 milli�rd forintot meghalad� volt.

Forr�s: B�T
A BUX szerd�n: lend�letben

Kiemelked�, 9,187 milli�rd forintos forgalomban cser�ltek gazd�t az OTP-r�szv�nyei, �s a kedden el�rt mindenkori cs�csot 2,8 sz�zal�kkal t�ll�pve 4145 forinton fejezt�k be a keresked�st. A Mol pap�rjainak �rfolyama is emelkesett, 0,6 sz�zal�kkal �s szint�n rekordmagass�gban, 7780 forinton z�rtak, miut�n napk�zben 7800 forint f�l�tt is �lltak. A Mollal 4,8 milli�rd forint �rt�kben kereskedtek. Szint�n cs�csot d�nt�tt az FHB r�szv�nyeinek �rfolyama. A banki pap�rok 4,1 sz�zal�kkal emelkedve�t�ll�pt�k az ING Bank elemz�je �ltal p�r hete meg�llap�tott 8500 forintos c�l�rfolyamot, �s 8575 forinton z�rtak.

A kedden hanyatl� Egis- �s Richter-r�szv�nyek �rfolyama n�tt, a befektet�k pozit�vumk�nt �rt�kelhett�k, hogy v�get �rt a gy�gyszer�rakr�l foly� vita a gy�rt�k �s a korm�nyzat k�z�tt. A Richter r�szv�nyei 0,2 sz�zal�kkal emelkedve 21 950 forinton, az Egis-pap�rok �ra 1,2 sz�zal�kos er�s�d�ssel 8995 forinton z�rt.

A Mat�v r�szv�nyeinek �ra 0,9 sz�zal�kkal emelkedve�948 forinton fejezt�k be a keresked�st.

A kedden sz�rnyal� Antenna Hung�ria �s Danubius r�szv�nyeinek �rfolyama szerd�n lefel� korrig�lt, a befektet�k profitrealiz�l�s�nak k�vetkezt�ben. Az Antenna Hung�ria r�szv�nyek �rfolyama�1,1 sz�zal�kkal 2815 forintra, a Danubius-pap�rok �ra 4,9 sz�zal�kkal 3750 forintra cs�kkent.

KAPCSOLÓDÓ CIKK