Ekkor nem kell számlát adni a vevőnek

2018.05.09. 14:45

Az Adózóna.hu összeszedte azokat az eseteket, amikor nem kell számlát adnia az adóalanynak.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. paragrafusa meghatározza, mely esetekben van számlaadási kötelezettsége az adóalanynak.

A törvény 165. paragrafusa meghatározza, hogy mely esetekben mentesül az adóalany a számlakibocsátási kötelezettség alól:

  • termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása a 85. paragrafus (1) bekezdése és 86. paragrafus (1) bekezdése, valamint légi személyszállítás esetén a 105. paragrafus szerint mentes az adó alól
  • ha a termék nem adóalany beszerzője, szolgáltatás igénybevevője a 900 ezer forintot el nem érő ellenérték adót is tartalmazó összegét legkésőbb a teljesítés napján egyidejűleg készpénzzel, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel vagy pénzhelyettesítő eszközzel maradéktalanul megtéríti, és számla kibocsátását az adóalanytól nem kéri.

Amikor az adóalanynak nincs számlaadási kötelezettsége, nyugtaadási kötelezettsége van.

Nyugtaadási kötelezettségnél vizsgálni kell, hogy azt pénztárgéppel kell-e adniForrás: MTI/Beliczay László

Ebben az esetben a 48/2013. (XI.15) NGM rendelet szerint meg kell vizsgálni, hogy a nyugtát pénztárgéppel kell-e kiállítani (pénztárgép-használati kötelezettség esetén).

A pénztárgéppel történő nyugtaadási kötelezettség alól akkor mentesülhet az adóalany, ha minden értékesítéséről, szolgáltatásnyújtásáról számlát bocsát ki és ezekről a NAV felé tételesen adatot szolgáltat.

Akit mélyebben is érint a téma, az Adózóna.hu cikkében sokkal részletesebben olvashat erről.