Nem tudtak dönteni a takarékszövetkezetek

2016.07.01. 12:08

Felfüggesztették a takarékszövetkezeti szektor intézményvédelmi feladatait ellátó Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetének közgyűlését. A közgyűlés összehívására az integrációs törvény június 9-i hatállyal történt módosítása miatt került sor.

A döntés oka, hogy dr. Polacsek Csaba 2016. június 30-án lemondott igazgatósági tagságáról, mert az integrációs törvény módosítása miatt az Integrációs Szervezetnél jelentősen megnövekedett feladatokat nem tudja a továbbiakban összeegyeztetni egyéb, SZHISZ-en kívüli munkaügyi elfoglaltságaival.

Kevesen voltak

Az igazgatóság ezért új napirendi pont felvételét javasolta a közgyűlésnek, amelyről azonban nem hozhattak döntést, minthogy a közgyűlésen nem jelent meg a szervezet teljes tagsága.

A közgyűlés július 8-án folytatja munkáját, a napirend keretében az alapszabály módosítása mellett személyi kérdésekről is dönthetnek, amennyiben a szervezet teljes tagsága képviselteti magát.

 

Forrás: MTI/Rosta Tibor

Az Országgyűlés 2016. június 7-én fogadta el az „Egyes törvényeknek a szövetkezeti hitelintézetek integrációjával összefüggő módosításáról szóló 2016. évi. LV. törvényt.” A jogalkotó a jogszabály módosításával megerősítette az Integrációs Szervezetet a takarékszövetkezeti integráció első számú központi szerveként, egyben jelentősen kibővítette az SZHISZ hatásköreit: az Integrációs Szervezetnek a törvénymódosítást követően bővültek a szövetkezeti hitelintézetek ellenőrzésével, működésük szabályozásával és irányításával kapcsolatos jogkörei. Emellett a törvénymódosítás kibővítette a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti jogait az integráció vonatkozásában. 

Az SZHISZ a törvény kihirdetését követően – a Magyar Nemzeti Bankkal együttműködve – haladéktalanul megkezdte a felkészülést a jogszabályokban foglalt előírások végrehajtására.

 

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK